Duchovní obnova 25.-27.10.2013 Lomec

Duchovní obnova 25.-27.10.2013 Lomec

Pojďte a odpočiňte si u mého srdce…

V říjnu, měsíci Panny Marie se uskutečnila duchovní obnova SMM. Jak říkala sestra Margita „sedm darů Ducha svatého“, tak nazývala všechny účastníky společenství, které jsme na Lomci, kde se duchovní obnova konala, vytvořili.

Na cestu jsme vyrazili v pátek odpoledne z různých končin naší republiky a do Lomce (nedaleko Vodnaň) jsme dorazili již za tmy a velkého tajemna, protože cesta končila na konci světa. Na jakém krásném jihočeském mariánském poutním místě se naše duchovní obnova konala, jsme ocenili ráno po probuzení.

Uprostřed lesů, daleko od civilizace jsme obdivovali poutní svatyni s milostnou soškou Panny Marie, kde jsme byli ubytováni v klášteře kongregace šedých sester III.řádu svatého Františka. Poutní venkovní areál doplňovala meditační zahrada Panny Marie, křížová cesta a nedaleký hřbitov. Zde jsme pod duchovním vedením Otce Lubomíra měli možnost ztišení a načerpání duchovních sil do dalších dní. Otec Lubomír nám více přiblížil význam odpustků, které nám cirkev nabízí a měli jsme možnost se zeptát čemu jsme nerozuměli. V druhé přednášce nás obeznámil se zjevením Panny Marie v Lasaletě.

Naši obnovu jsme ukončili po cestě domů zastavením v Příbrami a modlitbou u hrobu P.Břícháčka a společným posezením na Svaté hoře s členy SMM z Příbrami a Písku.

Děkujeme sestře Romaně a sestře Margitě a Otci Lubomírovi za organizaci letošní duchovní obnovy.

(Fotky si můžete kouknout také na naší facebookovské stránce https://www.facebook.com/smmcz)

Comments

comments