Myšlenky na měsíc listopad

Wilfrid Stinissen: I dnes je den Boží

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2004

1. Smyslem života je sám Kristus: máme stále hlouběji vrůstat do jeho života, a až nadejde náš čas, odejít k Otci a v Synu vstoupit do života věčného.

2. Svým utrpením se smíme podílet na utrpení Kristově: vždyť on je podstoupil z lásky za spásu světa. Od okamžiku, kdy byl přibit na kříž s probodeným tělem i duší, neexistuje žádná bolest beze smyslu.

3. Chceme-li najít Boha, musíme jít cestou, kterou nám vyznačil on sám.

4. Nevíme-li už, kam směřujeme, vnitřní člověk v nás zestárne a unaví se. Máme-li však cíl pořád před očima, naše srdce si uchová mládí a svěžest.

5. Spasitel přichází na svět, aby zhojil naše rány a aby nás vysvobodil z hříchu. Nikdy ho nepoznáme, neodhalíme-li mu své viny.

6. Ježíš je Beránek Boží, jenž na sebe vzal naše hříchy, a právě tím, že je vzal, je z nás sňal. Dovolíme-li mu, aby vzal naše viny, nemusíme se s nimi více vláčet.

7. Pán si přeje, aby se celý náš život změnil v lásku. Znamená to vyjít ze sebe, což dokážeme pouze za předpokladu, že věříme v Boha a důvěřujeme mu.

8. Pán je nekonečně větší než my – převyšuje všecko, co dokážeme pochopit -, avšak nehledejme ho mimo sebe, někde na nebesích. Nalezneme ho v hloubi své duše.

9. Naučíme-li se poznávat Boha, naučíme se poznávat i sebe, a najdeme-li jeho, najdeme sebe.

10.Lidská opatrnost činí život nudným a jednotvárným. Evangelijní moudrost se svými radikálními požadavky mu dodá zajímavosti a krásy.

11. Věřit znamená upustit od sebejistoty a v dobrém i zlém se svěřit Bohu do rukou. Ten bude naší jedinou zárukou.

12.Boží povolání se neomezuje na pár velkých událostí našeho života. Každým okamžikem zaznívá jeho hlas: opusť to, co bylo, důvěřuj mi a vstup do nového života, který jsem pro tebe připravil.

13. Do všeho, co děláš, jdi celým srdcem. Pracujme pro věčnost a nespokojme se s tím, co pomíjí.

14. Každý člověk dostává individuální milost a svou cestu, kterou mu určil Bůh.

15.Jestliže nás Bůh povolává, abychom všecko opustili a následovali ho, nebudeme šťastni, dokud to neuděláme.

16. Věřit znamená riskovat – skočit do nekonečného prostoru lásky. Poroste-li naše odvaha přijímat riziko, stane se nám Boží láska pevnou skálou.

17. Bůh vybavil člověka schopnostmi pro úkol, k němuž ho povolal.

18.Uspěchaný člověk nikdy neposkytne svým činům čas dozrát. Tím, kým máme být, se můžeme stát pouze za předpokladu, že zachováme tempo, které nám určil Bůh.

19. Existuje svatost přítomného okamžiku, dostupná právě teď. Ta předpokládá, že odevzdáme Bohu právě teď to, co máme. Možná je to málo, téměř nic, jenže ono „téměř nic“ ho nesmírně potěší.

20. Toužíme-li žít v lásce, nemůžeme začít milovat celé lidstvo. Začněme svým bližním. Láska začíná jedním konkrétním „ty“.

21. Pšeničné zrno nepadá do země a neumírá pro své osobní štěstí – umírá proto, aby vydalo úrodu a stalo se potravou pro druhé.

22.Svobodný je jen ten, kdo si uvědomuje, že nežije sám pro sebe; jen ten je schopen milovat a být milován.

23. Modlitba je cestou od hříchu a vzpoury. Díky ní se dokážeme stále dokonaleji odevzdávat Pánu.

24.Člověk je Božím spolupracovníkem. V tom spočívá jeho důstojnost a zároveň jeho nesmírná odpovědnost.

25. Bez utrpení a bolesti bychom se nikdy nenaučili chápat, kdo je Bůh.

26. Eucharistie je nejlepší školou, jak se naučit být k dispozici pro druhé.

27.Kdybychom častěji hleděli na kříž, upustili bychom od jakéhokoli pomyšlení na to, abychom Boha

obviňovali, že se o nás nestará. Nikdy bychom nemohli tvrdit, že nás opustil.

28. Začínáme-li třídit události a dělit je na ty, za něž můžeme poděkovat, a na ty druhé, které odmítáme, bereme život do vlastních rukou. Nedovolujeme Bohu, aby se o všecko postaral.

29.Mezi nejtěžší práce na tomto světě patří umění naslouchat. Kdo se tomuto umění naučil, našel nevyčerpatelný zdroj štěstí.

30.Modlitba a život patří k sobě. Neodpovídá-li náš život modlitbě, pak se nemodlíme správně a nelze očekávat, že se dočkáme odezvy.

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

Comments

comments