Duchovní obnova mariánských rodin na Svatém Hostýně

Duchovní obnova mariánských rodin začala dne 19. října 2012 na poutním místě na Moravě – na Svatém Hostýně odpoledne v 17. hod. Po registraci byla večeře, následovala mše svatá v bazilice, po ní večerní modlitba a noční odpočinek. Sešlo se 25 účastníků a 10 dětí z mariánských rodin, o které se vzorně starali členové SMM Terka a Vojta. Připravili dětem hry, soutěže a nacvičili scénky.

Páter Lubomír povzbudil rodiny v přednášce: „Jak žít víru v rodině podle vzoru Panny Marie“, která žila všední život nevšedním způsobem. Po přednášce proběhla diskuze ve skupinkách a rodiny se mohly vyjádřit, co se jím daří a kde mají své problémy.

Jedna maminka podala své svědectví: starala se o svou matku, na kterou byla citově vázaná a psychicky onemocněla. Teď ji vlastní matka jako dceru zavrhla, nadává jí a tím velice zraňuje. Začala se modlit a prosit Nebeskou Matku, aby jí Ona pomohla v tom velkém trápení a pocítila blízkost Panny Marie.Tak si pro velkou bolest nad tím, že ji opustila vlastní matka, našla Matku v nebi a je šťastná, že jí Bůh ukázal lásku tak mocné Královny nebe i země.

Při sobotní mši bylo zasvěceno 7 členů z rodin a 2 děti byly přijaty do čekatelství SMM. Dojímavá byla adorace, při které si otevřeli svá srdce Svátostnému Ježíši a odevzdávali mu své starosti, bolesti a děkovali za své ratolesti a za sílu, kterou čerpají z víry a z eucharistie. Každý zapálil svíčku jako symbol potřeby předávat světlo víry svým dětem.

Při křížové cestě jsme společně prosili o duchovní sílu následovat Trpícího Spasitele na cestě každodenního života v rodině a i když padáme a znovu vstáváme, abychom skrze kříž přišli k vítězství světla a spolu s Kristem zvítězili nad každým zlem.

V neděli po mši svaté se konala modlitba děkovného růžence. Modlily se rodiny a mladí zpívali mezi desátky. Děti nám modlitbu zpestřily svými hlásky, kterými také chválily Boha.

Díky Bohu za ten požehnaný čas na Svatém Hostýně, kde jsme mohli prožít požehnané dny milosti v jubilejním roce -100let od korunovace Panny Marie. Věříme, že přinesou své ovoce v našem životě.

Sestra Margita DKL

Více fotek je na naší facebookovské stránce facebook.com/smmcz

Comments

comments