Stretnutie predsedníctiev SMM v Európe a strednom Východe

Stretnutie predsedníctiev SMM v Európe a strednom Východe

V dňoch 22. – 25. novembra (listopadu) 2012 sa v talianskom Neapole uskutočnilo stretnutie SMM predsedníctiev krajín Euŕopy a stredného východu. Zastúpené boli zo západnej Európy Španielsko, Taliansko, Portugalsko a Franzúzsko, zo strednej a východnej Česko, Slovensko, Poľsko, Ukrajina, Slovinsko, Bulharsko, Chorvátsko, Albánsko a Kosovo, za stredný Východ sa zúčastnil Egypt a Libanon. Zástupci zo Sýrie sa kvôli pretrvávajúcim nepokojom v krajine nemohli zúčastniť. Za Českú repuliky boli vyslaní referovať súčasnú situáciu páter Ľubomír Konfederák a Daniel Hrenák.

Program začal vo štvrtok večer spoločnou večerou, privítaním a zoznamovacím tancom. Na druhý deň sa po posilnení raňajkami a modlitbou začala prednáška talianskeho pátra Tonina Palmeseho na tému “Mladí európsky kresťania alebo mladí kresťania v Európe”. Tento páter vyrastal na ulici a v súčasnoti pracuje aj s deťmi z ulice, a preto mal čo povedať k výchove mládeže v súčasnej spoločnosti. Po prednáške sme mali možnosť v skupinách rozmýšľať a zdielať naše názory na to, ako by sme sa mali sami starať o svoje srdce, myseľ, dušu a silu.

Po obede a dynamických tancoch v podaní slovenskej skupiny sa nám prihovoril generálny predstavený vincentskej rodiny, páter Gregory Gay a v téme “ZMM, náš príspevok k novej evanjelizácii” nás vyzval k zamysleniu nad tým, kde sa momentálne ZMM nachádza a kam smeruje. Nad otázkami, ktoré s touto témou súviseli sme mali potom spoločne v skupinách premýšľať. Z dosiahnutých záverov sa spravil prvý koncept záverečného dokumentu stretnutia, ktorý mal obsahovať predsavzatia zúčastnených krajín na ďalšie roky.

Takmer celý ďalší deň (sobota) sa niesol v znamení prezentácii jednotlivých krajín. Zástupcovia prezentovali aktuálnu situáciu Združenia v ich domove a venovali sa i konkrétnej téme, ktorá im bola priradená. Fungovanie Združenia v Českej republike predstavoval páter Ľubomír. Zameriaval sa hlavne na fungovanie mariánskych rodín a ich aktivity. Prezentáciu si môžete pozrieť tu na stránkach SMM.

Po vyčerpávajúcich hodinách prezentácií si mali napokon jednotlivé krajiny medzi sebou zreferovať, ako sa im poradilo plniť predstavzatia z minulého stretnutia predsedníctiev, ktoré sa konalo v roku 2010 v portugalskom Lisabone.

V posledný večer sa konal zábavný program, o ktorého začiatok sa postarali mladí z talianskeho GMV. Talianskymi piesňami a tancami nám predstavili svoju spontánnosť a zmysel pre rytmus a v priebehu programu nás pravidelne vyťahovali zo sedadiel. Následne mali možnosť predstaviť sa i ostatné krajiny. Takto sme si mohli zatacovať v rytmoch slovenskej, libanonskej, španielskej a albánskej hudby, vypočuť chorvátske a portugalské piesne a skákať a tlieskať na veľa ďalších melódií.

V posledný deň bol prezentovaný záverečný dokument, ktorý má byť predstavzatím pre zúčasnené krajiny na ďalšie roky pôsobenia. Preklad tohto dokumentu uverejníme tu na stránke. Nasledovala diskusia ku kampani “Give a little more” (daruj o niečo viac), ktorá je zameraná na podporu financovania medzinárodného sekretariátu.

Možnosť spoznať fungovanie Združenia v iných krajinách, získať osobnejšiu skúsenosť a náhľad do jednotlivých problematík. Spoznať ľudí z iných kultúr a ich vnímanie života v spoločensteve, to bolo pre mňa osobne niečo, čo sa nedá naučit a naplánovať. Z tohto stretnutia budem čerpať ešte dlhú dobu. Príbehy a charaktery postáv v tejto krátkej epizóde môjho života mi poskytli veľa námetov na premýšľanie. Ďakujem organizačnému týmu i medzinárodnému sekretariátu.

Daniel

httpv://www.youtube.com/watch?v=Lu9guXYQa0U

Více fotek je na v albu na facebooku.

 

Comments

comments