Mariánské rodiny na Svatém Hostýnku

 

Na duchovní obnově pro rodiny na sv.Hostýně mi byly do péče svěřeny děti. Moc jsem se na ten čas strávený s dětmi těšila. Vždy, když měli manželé přednášky, jsme si s dětmi hráli. S hlídáním mi pomáhal Vojta a Mário. Také jsme s dětmi nacvičovali maňáskové divadélko na zábavný večer. Děti velice bavilo i sledování videopohádek. Se staršími dětmi jsme hráli například pexeso, člověče nezlob se, hru Nešťourej se v nose, která učila děti slušnému chování, četli jsme časopisy s pohádkami, malovali a já jsem byla s nejmenší Maruškou, s kterou jsme také připravily pokladovku pro ostatní na jejímž konci na všechny čekala sladká odměna.

Celkově byly hodné, myslím, že je program bavil a užily si celý pobyt tak jako já. Budu moc ráda, jestli se s nimi ještě někdy uvidíme a budeme je moci zase hlídat.

Terezie Šmahelová


Připutovali jsme na toto mariánské místo ve čtvrtek odpoledne 27.října, někteří autem, někteří vlakem. Sestra Margita a páter Lubomír nás přivítali a obeznámili s programem. Když jsme se zaregistrovali a ubytovali v poutním domě č.3, navečeřeli jsme se a šli jsme poděkovat na mši svatou, kterou sloužil páter Lubomír Konfederák CM. Ten nás povzbudil a posilnil Božím slovem a Eucharistií. Protože po namáhavé cestě byli všichni unaveni, hlavně děti, odebrali jsme se k odpočinku, ale někteří ještě přicestovali pozdě v noci, takže sestra Margita čekala, aby je ubytovala.

Sešlo se nás 31 avytvořili jsme rodinnou atmosféru, která nás duchovně obohacovala. Naši animátoři si vzali na starost menší děti, pro které si připravili hry, soutěže a pohádky. Zatím si mohli rodiče spokojeně vychutnávat program na přednáškách, které měl připravené páter Lubomír a to na téma: Vděčnost s prezentací“, „Krize v rodině jako pramen života“ a „Pohled na manželství očima svatého Pavla“.

Pak měli možnost odpovídat na otázky páter Lubomír a sestra Margita. O zkušenosti v rodině se podělily dvě rodiny. Rodiče to měli připravené a hovořili o tom, jak oni prožívají v rodině a v manželství svou víru, jak spolu řeší své problémy, jak si navzájem odpouštějí a prožívají krásu rodiny, která je obrazem Boží trojice. Podělili se i o zkušenosti s přijímáním dětí (někteří mají adoptované děti z dětských domovů). Upozorňovali i na to, co by se nemělo dělat ve výchově dětí, aby bylo možné je dobře vychovávat podle Boží vůle a tak splnit svou úlohu na zemi, kterou nám Bůh svěřil.

Jedna rodina prožívala těžkou zkoušku: jejich devítiletá dcerka byla znásilněna a toto setkání a duchovní obnova pro ně přišla v pravý čas, aby dokázali tuto těžkou zkoušku s Boží pomocí překonat. Hlavně jsme společně prosili za milost odpuštění a za uzdravení z této velké rány, která je hluboce zasáhla…Odpoledne jsme se pomodlili meditační růženec, který si připravili rodiče a také děti. Setkání bylo obohaceno a oživeno zpěvy z Hosany, které vedli Terka hrající na varhany a Vojta na kytaru .

Při sobotní mši bylo zasvěcení a obnova mariánského závazku. Znovu jsme měli možnost říct spolu s Pannou Marií své „Fiat“, abychom s velkou radostí mohli následovat Ježíše podle vzoru naší Matky, která nám pomáhá žít evangelium v každodenním všedním životě. Ve večerním programu bylo divadélko dětí pro své rodiče a také belgický tanec. Kdo ho neuměl, měl možnost se ho naučit.

V neděli byla mše svatá, po ní adorace s děkováním za prožité dny plné milostí a duchovní síly. V modlitbě růžence jsme společně prosili o vytrvalost v dobrém, abychom své předsevzetí dokázali plnit. Posilněni Božím slovem a eucharistií jsme se vrátili do svých domovů. Touto cestou děkujeme za vše krásné, co jsme prožili a za milosti, které jsme obdrželi, abychom s Marií prožívali všední život nevšedním způsobem. Náš velký díky patří p. Lubomírovi a sestře Margitě, kteří toto setkání zorganizovali a nás všechny na duchovní obnovu pozvali.

Deo Gracias

Účastnice duchovní obnovy SMM

[nggallery id=63]

Comments

comments