Príbeh so zázračnou medailou

Misie v Habovke v roku 2004 boli požehnaným časom milostí pre nás všetkých. Na každých misiách máme v sobotu, v deň venovaný Panne Márii, možnosť porozprávať deťom a mládeži o význame zázračnej medaile. O tom, že Panna Mária je prostrednicou všetkých milostí a chce nám pomáhať v našich potrebách, a nám stačí ju vždy s vierou prosiť. Pripravili sme aj scénku o zjavení Nepoškvrnenej Matky svätej Kataríne Labouré. Spoločne s deťmi sme predniesli svoje prosby našej Nebeskej Matke.

Bolo s nami dievčatko, ktoré malo na druhý deň podstúpiť vážnu operáciu. Veľmi sa jej obávala a prosila nás o modlitbu. Všetci sme s veľkou dôverou v Máriinu pomoc predniesli prosbu za jej uzdravenie a ona verila, že jej Nepoškvrnená Matka, ktorej Zázranú medailu i prijala, pomôže.

Na druhý deň, keď mala nastúpiť na operáciu, jej lekári povedali, že nález sa stratil a operácia nie je viac potrebná. Nevedeli si to vysvetliť.

Dievča pribehlo za mnou do kostola a povedalo: “Sestrička, stal sa zázrak. Nemusím ísť na operáciu, som uzdravená a viem, že ma Panna Mária Zázračnej medaily uzdravila.”

Plakala a ďakovala za pomoc. Spoločne sme chválili Boha a tešili sme sa, že naše prosby boli vyslyšané.

Viera a dôvera nás uzdravuje.

Comments

comments