OHLÉDNUTÍ - Duchovní obnova pro mladé Hoješín aneb  Stará Boleslav

OHLÉDNUTÍ – Duchovní obnova pro mladé Hoješín aneb Stará Boleslav

13.-17.7.2015

Téma: Mistře, kde bydlíš?

Pro duchovní obnovu mladých ve věku 12 – 18 roků (případně více 🙂 jsme vybrali malebné místo Hoješín… Prima zázemí u sester františkánek, vyhovující prostory, hezké okolí…

Pán to chtěl jinak: obnova měla začínat v pondělí. V pátek předtím mi volala s. Gratia z Hoješína, že díky zdravotním potížím předchozí skupiny dětí není možné, aby se u nich akce konala… Co teď? Mladí jsou přihlášeni, program je připravený,… všichni se těšíme… Poradila jsem se se sestrami v komunitě… výsledek: udělejte setkání u nás v Boleslavi!

Mozkové buňky zapnuly na plný plyn J. Byla jsem vděčná za brigádníky, kteří dělali to, co bylo potřeba, abychom připravili akci ve Staré Boleslavi. A tak se „gruntovala“ půda, kde spaly holky, přenášeli matrace do pokoje, ve kterém byli kluci. Na farní zahrádce se ze spustlé místnosti, kde bylo vše možné i nemožné, vytvořil příjemný prostor pro přednášky a setkání. Dva a půl dne finišování uběhlo rychle… a už jsou tu první účastníci, kteří čekají na registraci. Ještě bylo zapotřebí udělat setkání animátorů, aby se mohli orientovat na novém místě a dozvědět se změny.

Mladí byli skvělí :)… program doprovázela skupina Sister Band, a tak to mělo svou originalitu.

Mše sv. jsme měli v kapli Charitního domova, v kostele sv. Václava a v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Panna Maria si nás prostě přivolala na toto poutní mariánské místo… a podařilo se Jí do detailů myslet na všechno potřebné.

Každý den dopoledne byla přednáška na téma Mistře, kde bydlíš? Eucharistie, Eucharistie a zasvěcený život. Po přednášce se podle věkových skupin (12-14 roků, 15 – 18 roků) mladí odebraly s animátory do zahrady Charitního domova, kde si povídali o tom, co slyšeli. Přednášky dával P. Jenda Paseka, který sám pochází z Mariánské družiny. P. Jenda uměl svým obyčejným a přímým slovem plným své životní zkušenosti oslovit mladé.

Nechyběla ani Lesní hra, při které měli mladí možnost vyzkoušet své duchovní, fyzické i jiné síly :). Hra měla 11 stanovišť, které nesly název jednotlivých řádů (např. sv. František, s. vincentky, benediktíni, s. boromejky, misionářky lásky, apod.). Úkoly na stanovištích měly něco společného právě s názvem řádu (např. sv. František: úkol – napsat co nejvíce souřadnic z Písma, kde se mluví o zvířatech; misionářky lásky: úkol – umytí nohou jednomu ze skupinky).

Animátoři – sestry vincentky a sestra františkánka – se daly k dispozici i v besedě se zasvěcenými osobami. Dostávaly jsme zajímavé otázky, někdy opravdu „na tělo“.

Čas společné i soukromé adorace, čas ztišení, byl velmi potřebný… a využívaný mladými.

Měli jsme možnost prohlédnout si oba kostely – Panny Marie, kde je možné uctít i Palladium (milostný obraz Panny Marie s malým Ježíšem) a kostel sv. Václava, kde byl Václav zavražděn svým bratrem Boleslavem. Myslím, že jsme měli možnost dozvědět se mnoho zajímavého nejen z historického hlediska, ale hlavně něco konkrétního, co můžeme následovat a může nás to oslovit.

Poslední společný večer patřil opékačce a zábavě. Každá skupinka měla za úkol připravit si něco… nakonec jsme vystoupili i my, animátoři s P. Jendou :).

A protože všechno jednou skončí, skončila v pátek i duchovní obnova…

Největší odměnou pro animátory (teda mluvím za sebe 🙂 byli spokojené tváře holek a kluků, se kterými jsme se loučili.

A tak třeba příští rok: NA VIDĚNOU!

…….

Díky Ti, Panno Maria, za Tvou pozornost, kterou jsi nám po celý čas věnovala. Díky Ti, za pozvání na toto krásné poutní místo. Díky Ti, za Tvou ochranu a blízkost… Nauč nás být pozornými a vděčnými ke všemu, co nám Pán posílá v našich všedních dnech…

Bez hříchu počatá Panno Maria, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme!

Za organizační tým s. Romana

p.s. vybíráme ze zpětných vazeb účastníků:

nejvíce se mi líbila

– adorace, protože je fajn v tichosti si povídat s Bohem, – lesní hra, – prohlídky kostelů, – seznámila jsem se dalšími lidmi a něco se od nich naučila, – nádherná zahrada, – krásný duchovní program, – přednášky, adorace, skupinky, – lesní hra, táborák, sledování filmu, – přístup animátorů a všech vedoucích a zaměstnanců, – scénka o Marience, – naslouchat ostatním sestrám a panu faráři, – adorace a přednášky P. Jana Paseky, – úplně vše, – různé duchovní povídání, – zábavný večer…

Více fotek na facebooku

 

Comments

comments