Setkání ve Chvojnově

Setkání ve Chvojnově

Jedenkrát za dva měsíce v pátek směřuje moje cesta ze St. Boleslavi nejdříve do Vyskytné, tam máme setkání ve 14.30 hod.

V 16.30 hod už startuji auto a jedu směrem na Chvojnov. Tam už na mě čekají další děti a mladé. Většinou je najdu, jak venku před farou hrají fotbal. Čeká i P. Labuda, místní pan farář, aby mě přivítal ve Chvojnově.

Po mši sv. a krátkém rozloučení už pádím do Pelhřimova. Tam máme s maminkami v 19.10 hod setkání na faře nebo venku.

Setkání dětí a mládeže ve Chvojnově se koná v rámci náboženství, které vyučuje paní Lenka Březinová. Ve Chvojnově se to dětmi jen hemží. Na setkání chodívá kolem 20 dětí a mladých. Děti jsou velmi vnímavé a je vidět, že vyrůstají v praktizujících rodinách. Při setkání se modlíme, probíráme aktuální téma a svoje místo má i ukazovačka J. Po setkání se připravujeme na mši sv., která je v místním kostelíku v 18.00 hod. Většina z přítomných dětí a mladých ministrují… každý z nich má nějaký konkrétní, třeba jen malý, úkol.

Pravidelná setkání ve Chvojnově předcházela myšlenka, že by bylo potřebné, aby tam vzniklo společenství SMM. Zájem o vznik SMM byl samozřejmě potěšující. Děti a mladí se formují v mariánské úctě a věřím, že časem se rozhodnou i pro vstup do SMM.

Následující fotky jsou z duch. obnovy Koclířov 2014, které se účastnily i děti a mladí z Chvojnova 🙂

Comments

comments