Ohlédnutí na podzim

Ohlédnutí na podzim

Ave Maria!

Čas letí… asi i Tobě, viď? A tak mi dovol, abych se spolu s Tebou ohlédla za zářím a duchovními obnovami pro manžele, které se konaly v Klokotech. Rodinky přijížděli chvíli před desátou, aby se stačili zaregistrovat, něco dobrého zakousnout, potkat se narychlo s někým ze známých a už už s. Romana oznamovala, že je potřeba se přesunout do I. patra, kde začalo „vyučování“… Ano, měla jsem pocit, že jste chodili do školy… a možná celkem rádi. Nebylo to nic povinného, učitelé nezkoušeli a nepsala se ani písemka… prostě, teď už vidíte školu trochu jinak. Škola manželství Vás už lecčemus naučila, takže nejste překvapeni z toho, když manželé Svobodovi mluví o problémech, těžkostech a radostech manželství a výchovy dětí… Právě na téma výchova dětí byly zaměřeny duch. obnovy, které se konaly v září. Byly určitým pokračováním květnových obnov, kde se mluvilo spíše o vzájemném vztahu manželů.

Pro ty, kteří z Vás nebyly na obnově a čtete tento příspěvek, upřesním téma: v květnu to byla témata: Bůh nás miluje jako manžele. Jak obnovit svůj vztah k Bohu a k manželskému partnerovi. Prostředky k našemu obrácení. Jak se na děti dívat pohledem Božím. V září to byla témata: Jak dětem pomoci v osobnostním růstu. Jsme s dětmi před Bohem bratry a sestry.

Duchovních obnov se účastnilo celkem 23 manželských párů, většina z nich absolvovala jak květnový, tak zářijový termín obnovy. Někteří z manželů využili možnosti přijet i s dětmi, které mohli „odložit“ a navečer si je zase vyzvednout. „Odložili“ si je do dobrých rukou – velkými pomocníky byly hlídačky. Někdy to byly sestry Jana Pavla, Vojtěcha, Margita, jindy děvčata.

Kromě přednášek byla v programu i adorace, mše sv. s obnovou manželských slibů a odpolední sdílení ve skupinkách.

Věřím, že se účastníkům program líbil… aspoň jsem to mohla číst z jejich tváří, když jsme se loučili před cestou domů…

Děkuji Vám za Váš zájem o obnovu, za Vaši účast, modlitby i svědectví Vašeho společného života.

Bude-li Pán chtít, rádi budeme i v dalším roce pokračovat v obnovách pro Vás J.

Vaše s. Romana

 

Comments

comments