SMM Blatná aneb Velký Bor

SMM Blatná aneb Velký Bor

SMM v Blatné, aneb dříve Velký Bor

V blízkosti Velkého Boru bydlela rodina Šmrhova, která si uctívá Pannu Marii. Maminka – paní Marta – vede své děti v duchu Sdružení mariánské mládeže. Sama je členkou SMM a její čtyři děti jsou čekateli. Pátá v pořadí je Klárinka, která oslavila své 3. narozeniny. Ve Velkém Boru se setkávali nepravidelně ještě s dalšími členy SMM, které bydlí v okolí. Do jejich společenství jezdím cca za 6 měsíců.

Přestěhováním rodiny Šmrhových se přestěhovalo i „sídlo“ SMM, a to do Blatné. Právě tam se poprvé konalo setkání Sdružení mariánské mládeže, které mělo za úkol představit se farnosti a pozvat i ostatní do účasti na SMM. V neděli 11. října 2015 byla ve 14 hodin mše sv. v blatenském kostele. P. Marcin SMM fandí, a tak mši sv. obětoval za členy SMM. Při mši sv. se nesly obětní dary, ke kterým četl jeden z čekatelů SMM komentář. Po mši sv. se konala adorace před Nejsvětější Svátostí, kterou si připravili členové SMM v Blatné. Zazněly písně, úryvek Písma sv., prosby. Na konci přečetla paní Marta vysvětlení symbolů na medailce, která byla ve větším provedení po celou dobu mše sv. a adorace u obětního stolu. Přítomní dostali letáček o SMM.

Po adoraci jsem řekla několik slov o působení SMM. Nabídla jsem přítomným možnost odnést si domů medailku… a tak proudily davy lidí, kteří si braly medailku pro sebe i své blízké. Někteří z nich přišli i na menší besedu na faru.

Těším se z této duchovní rodinky, která žije své zasvěcení se Marii právě službou druhým. Zapojují se při mši sv., vidí potřeby a nebojí se přidat ruku k dílu.

„Bez hříchu počatá Panno Maria, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme!“

vděčná s. Romana

Comments

comments