Ohlédnutí za setkáním na Vranově

9.7.jsme uhřáté, ale šťastné doputovaly na Vranov s dětmi z Uherského Brodu.

Byly jsme moc mile přijaty. Během večera byl velmi silný zážitek při dramatickém zpracování díla Stvoření. V podání mladých lidí ze Slovenska, skrze jejich výraz, zaujetí, pohyby, tanec i Boží Slovo jsme mohli zase hlouběji prožít boj mezi dobrem a zlem, bolest hříchu a jeho následky, moc i dobrotu Otce, krásu i čistotu Marie. Bylo to velmi působivé. Moc děkujeme.

Ve chvílích adorace jsme ve tmě mohli stát v přítomnosti Světla a našimi modlitbami skrze zapalování svíček se šířilo světlo. Světlo, které bylo tématem SMM na Vranově nás provázelo v ranních modlitbách, kdy každý do své hvězdy a do svého plamínku napsal jaký prostředek duch.života použije k šíření světla a čím on sám chce šířit světlo. Zajímavá byla také práce ve skupinách i následné sdílení, kdy jsme se zamýšleli nad světlými a temnými stránkami i nadějemi SMM na našich působištích.

O.Pavol Noga živým způsobem přiblížil zjevení P.Marie sv.Kateřině Laboure zvláště dětským účastníkům SMM. V odpoledních hodinách zas pro věkem zralejší byla zajímavá přednáška s.Immaculaty, která se věnuje lidem závislým na drogách a druhé svědectví cesty víry i lásky k P.Marii od jedné rodiny s pěti dětmi. Při mši svaté jsme měli všichni radost z přijetí několika andílků, čekatelů a členů MM. Během večera jsme se díky dětem z Vranova dozvěděli o vzniku mariánského poutního místa a na závěr tohoto vystoupení jsme také mohli uctít milostnou sošku P.Marie. Pak následovaly scénky, tanečky, písničky, prezentace o mariánských družinách na různých místech naší vlasti. Opravdu to byl radostný rodinný večer. Od večera a během noci následovala adorace, kdy mnozí mladí volili místo odpočinku bdít spolu s Ježíšem.

Myslím, že nám všem na Vranově bylo moc dobře. Určitě to bylo díky té, která nás svolala, která ve svém srdci a životě od svého početí nesla Světlo, která v nazaretském domku vytvářela rodinnou atmosféru, byla a je vnímavá pro bolesti druhých a stále touží, abychom splnili, co si od nás přeje Ježíš a chce nám v tom pomáhat. Věřím, že i toto setkání zase přineslo povzbuzení na naší cestě za Ježíšem spolu s Marií a věřím, že SMM má i dnes co říci dnešnímu světu a záleží na každém z nás, jak toto Mariino přání i poselství naplníme.

Sestra Milada

Když tento víkendový maratón skončil, byl jsem rád, že si mohu v pondělí přes den na chvíli lehnout. Jako jeden z organizačního týmu jsem byl hodně unavený, ale spokojený, až na pár chyb, které budou pro nás poučením pro příště.

Co jsme prožili? V pátek večer bylo uvítání v poutním chrámu kterého se ujali moderátoři Dominik a Petra. Poté bylo divadlo „Příběh stvoření“, které předvedli mladí z Nitry. Bylo to i pro ně zvláštní, protože ho hráli poprvé v kostele na improvizovaném pódiu, které jsme pro tento účel postavili ze starých dřevěných garáží. Všichni byli divadlem nadšení. Po krátké přestávce byla noční adorace, kterou s námi prožili i děti (na setkání byli děti mladí i rodiče, bylo nás kolem osmdesáti). Po adoraci jsme pak měli problém děti uspat, myslím že někdy o půl druhé ráno se to podařilo.

V sobotu ráno nás všechny probouzel malý Teo budíčkem na trubku. Moderátor Dominik se ujal vedení ranní rozcvičky, které se zúčastnili i sestřičky. Ale někteří mladí tolik pohybu brzy po ránu zarputile odmítali. Po ranní animované modlitbě a snídani měl úvodní slovo otec Pavel Noga a svým humorem zaujal děti i dospělé. Mocným hlasem podporovaným jeho vysokou postavou se nás snažil vyburcovat a probudit napůl dřímající SMM v Čechách, abychom něco konkrétního společně začali dělat pro oživení Sdružení. Na konci se všichni rozdělili do skupinek a otec Pavel zadal otázky k prodiskutování. Já s učitelkou Radkou a se sestřičkou Ancilkou jsme měli na starosti program pro děti do dvanácti let. Zatímco mladí a rodiče si lámali hlavy nad tím jak pomoci SMM v Čechách, my s dětmi jsme řádili v zahradě. Pak bylo sdílení. Zástupci skupinek odpovídali na otázky : jaké jsou ve sdružení v Čechách klady a zápory, co bychom mohli zlepšit, co můžeme nabídnout… Po obědě program pokračoval přednáškami (sestra Immaculata, která v Brně pomáhá narkomanům a svědectví rodiny Řádkových ). Na přednášky jsem se nedostal, protože jsem s dětmi nacvičoval malé divadlo o zjevení Panny Marie, které se stalo zde na Vranově před 770 lety. Po přednáškách na mši svaté byli přijímáni noví členové do sdružení. Za naše vranovské společenství to byl Jiřík do andělského spolku a dalších pět do čekatelů. Konal se i tradiční zábavný večer a na něm se představovala jednotlivá společenství. Někteří měli presentace na počítači, hráli se scénky, děvčata z Uherského brodu se sestrou Miladou nám zatancovali. My s dětmi jsme předvedli divadlo, které jsme si nacvičili. Děti pro ně vytvořily nádherné kulisy.

V neděli po budíčku, modlitbě a snídani byla vycházka s výkladem o historii poutního místa Vranov a vedoucí jednotlivých společenství se zatím sešli na bojovou poradu – otec Pavel nás vybízel, k tomu, co bychom mohli v Čechách udělat společně. Po různých nápadech jsme se shodli na jedné akci, kterou připravíme na příští rok. Po nedělní mši svaté, ve které všichni členové obnovili své sliby, jsme měli oběd a společné rozloučení s děkováním.

Děkuji Panně Marii a všem, kteří setkání připravovali i těm co se ho zúčastnili.

Bratr Milan Doleček OM

[nggallery id=48]

 

Comments

comments