List sesty Margity k adventu

Milé děti a mladí ze SMM,

začíná nám Advent, příprava na příchod našeho spasitele. Jak ho prožijeme? Bude dobré, když si naše srdce připravíme, vyčistíme, aby se v něm mohl narodit malý Ježíš, který touží po příbytku v našem srdci. On našel na zemi chlév, maštal špinavou, nikde pro něho nebylo místo, jak se musel cítit? Bůh, Pán nebe i země, a tak se ponížil, aby nás zachránil od smrti a hříchu. Udělejme mu radost, že se budeme snažit, abychom se připravili co nejlépe, vyčistili, co nebylo správné, odpustili všem, kdo nás zarmoutili, překonali svou lenost a hlavně ovládali svůj jazyk, mluvili vždy o druhých jenom hezky, uměli rozdávat radost těm, kdo to potřebují.

Milé děti a mladí, konejme dobré skutky s láskou, spolu s Pannou Marií, ona byla pravá služebnice, pokud nám Boží láska dáva čas a sílu. Můžeme třeba navštívit nemocné a opuštěné lidi, něco jim donést, potěšit je zpěvem anebo im něco zhrát, pomoct jim, s čím potřebují. S našimi dětmi v Brně-Lesné budeme hrát scénku, jeličkovou slavnost, kterou půjdeme zahrát i do domova pro seniory, a také připravujeme balíčky pro seniory, staré a opuštěné lidi v Brně, abychom jim přinesli trochu vánoční pohody a radosti a povzbudili je, že Bůh je má rád, i když prožívají samotu a opuštěnost.

Přeji Vám radostný Advent a vyprošuji sílu a odvahu žít podle vzoru naší nebeské matičky Zázračné medaile.

Sestra Margita

Comments

comments