MÁJ – měsíc Panny Marie

MÁJ – měsíc Panny Marie

Měsíc květen a říjen jsou měsíce, které Církev věnuje Panně Marii.

Je tomu tak dobře… v květnu se příroda probouzí v plném proudu, ve všem proudí jakoby naplno ŽIVOT… Myslím, že to dokonce zakoušíme každý i na svém těle. Cítíme se radostněji, máme lepší náladu, máme větší chuť něco pěkného vykonat, chodíme do přírody, jezdíme na kole, na bruslích…

Nebojme se uprostřed našeho ŽIVOTA na chvíli zastavit… Zkusme věnovat kousek času Mamce. V YouCATu v článku 148 čteme: „Může nám Maria opravu pomáhat?“ Ano, Mariinu pomoc zakoušeli lidé už od prvopočátků církve. Miliony křesťanů o tom vydávají svědectví… Maria jako Ježíšova matka je také naší matkou v řádu milosti. Dobré matky vždycky bojují o své děti. A na prvním místě Maria. Už na zemi se přimlouvala u Ježíše za jiné; například když chtěla uchránit novomanželský pár v Káně před ostudou. O Letnicích se modlila v kruhu učedníků. Protože její láska k nám niky nepřestává, můžeme si být jisti tím, že se nás zastává v obou nejdůležitějších okamžicích našeho života: „… nyní i v hodinu smrti naší“.

Maria nás doprovází všude. Je s námi, i když nevnímáme Její přítomnost. Můžeme si Ji trochu představit jako přítomnost a neviditelnost Ducha Sv. Také je s námi a nevidíme Ho.

Každý z nás máme jistě osobní zkušenost s Pannou Marií, s Její přímluvou, s Její pomocí a ochranou. Osobní zkušenost je tím nejkrásnějším okamžikem, protože se o ni můžeme opřít. Není to něčím, co jsme někde vyčetli a teď nevíme, jestli tomu věřit nebo ne. Když však máme osobní zkušenost s Pánem Bohem a Pannou Marií, je to něco, co nás už nepustí… Víme pak s jistotou, že se „oplatí“ přimknout se k nim a svůj život vložit do jejich rukou.

Někde jsem četla: V Božích rukou se nikdo a nic neztratí! A je tomu tak.

Dovolte mi, podělit se s Vámi o modlitbu, kterou se modlil sv. Jan Pavel II: „Matko pravdy, Panno sluncem pravdy oděná, ještě nikdy nebyly masy lidí tak soustavně obelhávány, falešnými ideologiemi tak neprodyšně izolovány od pravdy křesťanské víry, od modlitby, od svátostí církve Kristovy, od výchovy ke křesťanské mravnosti.

Ještě nikdy nebylo tolik lidí tak promyšleně zmateno, vnitřně zotročováno. Ďábel se raduje, že konečně zmátl člověka do té míry, že lidé zničí sami sebe a temné mocnosti budou triumfovat.

Maria, dějinná hodina Tvé pomoci křesťanům i celému světu, pro kterou Tě Bůh připravil od věčnosti, je zde. Znič svou panenskou pokorou pýchu a zdánlivou moc otce lži. Vrať nám svého Syna, který se z Tebe narodil, aby vydal svědectví pravdě.

Mně pak dej odvahu, abych za žádnou cenu nikdy nelhal, ani ústy, ani jiným způsobem jednání. Amen.“

s. Romana dkl

Comments

comments