Vstup do Andělského spolku – „1. stupně“ zasvěcení se Panně Marii v SMM

Vstup do Andělského spolku – „1. stupně“ zasvěcení se Panně Marii v SMM

Ve dnech 15. – 17. května 2015 se na poutním místě Vranov u Brna konala duchovní obnova pro děti pod názvem: Na přelomu věků. Cílem obnovy bylo přiblížit dětem hravou formou život Panny Marie a její význam pro nás. Obnovu připravila s. Edita (sestřička Cyrilometodějka z Brna) spolu s dobrovolnicemi. Vyvrcholením obnovy byl vstup do Andělského spolku, který se konal 17. května v kostele Narození Panny Marie. V kostele panovala radostná atmosféra… mše sv. a slavnostního vstupu do Andělského spolku se účastnili i rodiče dětí a sourozenci.

Comments

comments