Myšlenky na měsíc srpen 2011

1.8. Jen ta slova způsobí něco dobrého, která jsme si vymodlili v tichosti. P. Plus

2.8. Kdo dostává více, dostává pro jiné. Není ani větší, ani lepší. Má větší zodpovědnost, má více sloužit. H. Camara

3.8. Vložit svou ruku do ruky Prozřetelnosti znamená zasnoubit se s radostí. Sv. Klára z Assisi

4.8. Ruka Boží je jako ruka chirurgova: zraňuje jen proto, aby vyléčila. Sv. František Saleský

5.8. Ať nic tě nemate a neudivuje. Všechno pomíjí, Bůh se vůbec nemění. Tomu, kdo má Boha, nic nechybí. Bůh sám stačí. Sv. Terezie z Avily

6.8. Bůh se lidem nevnucuje, ale projevuje se jako chudý v Ježíši, Synu Božím, který se stal člověkem. Bl. Karel Foucauld

7.8. Ježíš přišel na tento svět s jediným posláním: přišel, aby nám předal radostnou zvěst, že nás Bůh miluje, že Bůh je Láska. Matka Tereza

8.8. Pozdě jsem Tě miloval, Kráso tak stará a přece tak nová, pozdě jsem Tě miloval! Ty jsi byl uvnitř a já venku a tam jsem Tě hledal Sv. Augustin

9.8. Pravá mystika je všude tam, kde se v modlitbě zdravý rozum spojí s čistým srdcem. Tomáš Špidlík

10.8. Etika je odpovědnost vůči všemu živému rozšířená tak, že nikde nekončí. A. Schweitzer

11.8. Nevděčník si totiž svým svobodným rozhodnutím zapečeťuje srdce kamenem tvrdým jako diamant, který nelze rozbít jinak než krví. Sv. Kateřina

12.8. Naše největší zážitky nejsou ty nejhlasitější z nich, ale ty nejtišší. Jean Paul

13.8. Skrze dary Ducha svatého se život křesťana uzdravuje ze dvou smrtelných nemocí: ze stresu a z rutiny. Michael Marsch

14.8. Projevy Ducha svatého jsou důležitější než projevy o Duchu svatém. Pavel Korosin

15.8. Žijeme v nebezpečné době. Člověk ovládá přírodu ještě dříve, než se naučil ovládat sám sebe. Albert Schweitzer

16.8. Víra je schopnost snášet všechny pochybnosti. Romano Quardini

17.8. Pravá zbožnost, která uznává osobního Boha a osobní pokračování života ve spojení s Bohem, není v rozporu s přírodní vědou. Proto se po všechny časy k této víře hlásili důležití a opravdoví učenci. August Bier

18.8. Původ člověka lze hledat jedině v tvůrčí síle osobního Boha. Sir John Ambrose Fleming

19.8. Nebojím se soudu, protože Soudce je mým přítelem. Sv. Terezie z Lisieux

20.8. Není pravého lékařského umění bez světonázorového pokorného zaměření na Boha. Z této pokory vyvěrá mocná síla, kterou potřebujeme, abychom mohli vykonávat své povolání. Ernest Ferdinand Sauerbruck

21.8. Život je hřivna, kterou jsme dostali a máme ji rozmnožovat tím, že z ní učiníme dar pro druhé. Bl. Jan Pavel II. 22.8. Mnozí lidé dokonale mluví, ale nedělají z toho ani to nejmenší. Abba Poimén

23.8. Žebř do nebeského Království se nachází v tvém nitru – je tajemně přítomen ve tvé duši. Izák Syrský

24.8. Včasná mlčenlivost je dobrá, protože je vskutku matkou těch nejmoudřejších myšlenek. Abba Diadochos

25.8. Nasloucháme-li názorům starších bez předsudků a promýšlíme je, tím spíše se poučíme z jejich zkušeností. Sv. Terezie Benedikta od Kříže

26.8. Nikoliv síla, ale vytrvalost vykonala největší věci. Samuel Johnson

27.8. Ne hříšník se vrací k Bohu, aby ho prosil o odpuštění, ale sám Bůh běží za hříšníkem, aby ho přivedl k sobě. Jan M. Vianney

28.8. Od srdce k srdci máme si předávat božskou naději. Charles Péguy

29.8. Marně se namáhá a pracuje ten, kdo chce napravovat mravy druhých, nezačne však nejdříve sám u sebe. Sv. Ignác z Loyoly

30.8. Když uvidíš dobrého člověka, snaž se ho napodobit. Když uvidíš špatného člověka, všímej si sám sebe. Confucio

31.8. Pracujeme-li pouze pro hmotný zisk, sami si pro sebe stavíme vězení. Uzavíráme se do samoty se svými bezcennými penězi, kterými nezískáme nic, zač by stálo žít. Antoine de Saint Exupéry

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Comments

comments