Otázky a odpovědi Matky Terezy

Nejkrásnější den? Dnes.
Největší překážka? Strach.
Nejlehčí věc? Mýlit se.
Největší chyba? Vzdát se.
Kořen veškerého zla? Sobectví.
Nejlepší rozptýlení? Práce.
Největší neúspěch? Ztráta odvahy.
Nejlepší odborníci? Děti.
Nejzákladnější potřeba? Komunikace.
Nejhlubší radost? Být užiteční druhým.
Největší tajemství? Smrt.
Nejhorší vlastnosti? Zlá nálada.
Nejnebezpečnější člověk? Lhář.
Nejhorší pocit? Hněv.
Nejkrásnější dar? Odpuštění.
Nejdůležitější instituce? Rodina.
Nejlepší cesta? Ta která je správná.
Nejpříjemnější zážitek? Vnitřní pokoj.
Nejvlídnější přijetí? S úsměvem.
Nejlepší lék? Optimismus.
Největší uspokojení? Splněná povinnost.
Nejspolehlivější zdroj síly? Víra.
Nejpotřebnější lidé? Kněží.
Nejkrásnější věc na světě? Láska.

Matka Tereza

Comments

comments