Cesty po SMM v České republice ve dnech 7. - 13. 5. 2012

Cesty po SMM v České republice ve dnech 7. – 13. 5. 2012

V pondělí 7. května jsme se vydali na cestu, která byla náročná nejen vzhledem k jejímu trvání, ale i programu a plánované trase.

Cestovali jsme autem. Zastavili jsme se v Praze u mariánských rodin a pak jsme spěchali k rodině do Dubna u Příbrami. Přivítali nás s láskou. Dlouho do noci nám rodině vyprávěli o svých starostech a bolestech s dětmi, které si vzali k adopci z dětského domova. V pubertě jim utekli a nyní jsou dva z nich ve vězení. David má svou rodinu a tři děti. Rodiče se o ně starají, aby z nich nebyly děti ulice. Je to dar, že máme takové rodiny pevné víry a důvěry v Boha. Bylo pro nás povzbuzení, jak dokážou přijímat s vírou i velké životní zkoušky a bolesti. Panna Maria, matka rodin, jim pomáhá, jak sami řekli, a vede je po cestě víry a lásky Boží.

V úterý ráno jsme navštívili další mariánské rodiny v Rosovicích a v okolí Příbrami. Odpoledne jsme se odebrali na Svatou Horu do kláštera, kde bylo v 15 hod. setkání mariánských rodin, mládeže, dětí a také členů konference sv. Vincenta – Panny Marie Svatohorské. Páter Lubomír promítl prezentaci o křtu, pomodlili jsme se společně desátek růžence, popovídali si a nakonec si všichni vytáhli na papíře napsanou myšlenku. Následovalo malé pohoštění, podívali jsme se na jejich kroniku a vyslechli povídání plné starostí ale i radosti. Po setkání jsme šli poděkovat svou účastí na mši svaté v 17 hod. Při této příležitosti si všichni obnovili své mariánské závazky a páter Lubomír nás povzbudil, abychom se s důvěrou obraceli v našich potřebách k Panně Marii, prostřednici všech milostí, jejíž svátek jsme právě toho dne 8. května slavili. Bylo velkou posilou a povzbuzením být u naší Matky na tomto vzácném poutním místě, kde rozdává své milosti těm, kteří ji s důvěrou prosí.

Ve středu po snídani pokračovalo naše putování po SMM. Cestovali jsme do pelhřimovského kraje – do Vyskytné. V 17 hod. zde byla mše svatá, po ní následovalo setkání, společné sdílení a modlitba.

Ve čtvrtek jsme opět navštívili rodiny a ubírali jsme se do Uherského Brodu, kde nás už čekaly děti a sestřička Milada z řádu Neposkvrněného početí Panny Marie. Měla vše připravené na slavení mše svaté v kapli. Při mši bylo po zásvětní modlitbě přijato 10 dětí do andělského spolku. Dostaly žluté stuhy, četly prosby a nesly obětní dary. Bylo vidět, že jsou šťastné, oči jim přímo zářily radostí. Také rodiče se radovali. Děkovali, že se jejich děti odevzdaly pod ochranu Neposkvrněné Matky, která nás všechny dovede k našemu cíli. Po mši jsme dětem rozdali malou pozornost na památku, podívali se na krátkou prezentaci o svaté Kateřině Labouré a prezentaci o SMM. Děti ze skupinky čekatelů nám připravily překvapení a zahrály nám scénku z reálného života – jak pomoct někomu, kdo je v nouzi. Následoval biblický tanec a nakonec jsme ochutnali dobré cukroví, které maminky napekly a v příjemné atmosféře jsme si povídali.

Po namáhavém dni jsme se rozloučili a šli dál. S noclehem na nás čekala rodinka v Kunovicích.

V pátek ráno jsme se ubírali na Velehrad a do Dolního Újezdu u Litomyšle. Tady nás na faře čekal obětavý pastýř páter Adam a čekatelka Dominika, která pomohla s přípravou setkání mladých a rodičů dětí, aby se mohlo SMM zase rozhořet ve farnosti, kde sdružení pred 10 lety fungovalo. Podívali jsme se také na prezentaci, rozdali mariánské materiály a letáky. Nechyběly veselé hry a soutěže. Společnou modlitbou jsme poděkovali za krásný a bohatý večer.

V sobotu ráno jsme po mši svaté a snídani jeli do Hradce Králové k sestrám de Notre Dame, abychom jim předali informace o SMM. Promítaly se prezentace o SMM a svaté Kateřině Labouré. Sestry byly nadšené a mají zájem dělat něco pro duchovní dobro dětí a mládeže. Budeme se tedy za tento rozvoj společně modlit a prosit matičku o její požehnání…Odpoledne jsme přijeli do Loštic, kde probíhal farní den. Popovídali jsem si s farníky. Je moc pěkné, jak se lidé umí zabavit, popovídat si, vzájemně se povzbudit a obohatit.

V neděli brzo ráno jsme vyrazili na poutní místo do Vranova u Brna. Zde nás čekalo milé malé společenství Mariiných dítek a také čekatelé a děti, které měly být přijaty do andělského spolku. Bratr Milan se jim obětavě věnuje a pravidelně se s nimi setkává. Povídali jsme si o darech Ducha svatého a vytahovali si papírovou holubici, na niž byl dar pojmenovaný.

I tady jsme promítli prezentaci a následně byli zváni k malému pohoštění.

Po setkání byla mše svatá s přijetím do čekatelství a do andělského spolku a také obnova zasvěcení. Po obědě skončilo naše putování po SMM. Děkovali jsme, že nás Neposkvrněná Matka po celou dobu provázela svou ochranou a požehnáním. Věříme, že tato cesta přinese požehnání a plody pro rozvoj díla Panny Marie v Česku.

Deo Gracias

Sestra Margita Grobarčíková DKL
Páter Lubomír Konfederák CM

Více fotek na www.facebook.com/smmcz.

[nggallery id=68]

Comments

comments