Ovoce Vánoc

Ovoce Vánoc

Vstupujeme do nového roku 2015, nevíme, co nás v něm čeká. Jistě pro někoho to bude rok ukončení základní školy, střední školy, možná i nástup na školu vysokou. I letos uděláme hodně rozhodnutí, lehkých i nelehkých, některé budou mít i zásadní vliv na náš další život.

Slavíme dobu vánoční, kdy si připomínáme narození Božího syna, Ježíše Krista. Ano, Jeho narozením nastává zásadní obrat v směřování celého světa. A věřím, že On mění i životy nás všech, kteří jsme „ z andělova zvěstování poznali“. Myslím, že nejlepším ovocem Vánoc je to, co slavíme na svátek sv. Štěpána. On mladý, vzdělaný a zbožný muž podává velmi přesné a přesvědčivé odpovědi svým odpůrcům a oni na tyto jeho odpovědi neumějí najít argumenty, a proto se uchylují k falešným obviněním a pak i ke kamenování. A tady vidím velikost sv. Štěpána. Ta způsobí, že i jeho příbuzný Šavel, který kamenování schvaloval, se pak postupem času vracel k této události, uvažoval nad ní a to bylo počátkem jeho obrácení. Bůh je ten, který využívá každou situaci v lidském životě k tomu, aby člověku pomohl. A Šavel (sv. Pavel) byl svědkem toho, jak se Štěpán modlí za své katy.

Vstupujeme do nového roku 2015 a věřím, že když se i my ve všech našich každodenních situacích zachováme podobně jako sv. Štěpán, bude tento rok o něco lepší a radostnější než rok 2014.

Všem nám přeji hodně Božího požehnání, věrnost v plnění našich povinností, lásku k našim bližním i k Bohu a ochotu odpouštět i v roce 2015.

P. Lubomír

Comments

comments