Medaile - Marie s ditetem

Slavme spolu s Pannou Marií…

Ave Maria!

Milí mladí a příznivci Sdružení,

v nadcházejících dnech si můžeme povšimnout, že Panna Maria slaví několik svátků… tedy spíš 🙂 Církev si připomíná několik událostí ze života Panny Marie a zařadila je do církevního kalendáře jako památku a slavnost.

My, kteří jsme si zvolili Pannu Marii za svou Matku a zasvětili jsme se Jí, bychom měli být těmi prvními, kteří si těchto dní povšimnou. Zkusme se tedy společně zamyslet nad mariánskými dny, které nám Církev nabízí.

1) 21. listopadu – den zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. Dříve se tomuto dni říkalo „obětování Panny Marie“. Připomínáme si osobní zasvěcení Panny Marie, jímž se zcela odevzdala Bohu do služeb díla spásy a stala se tak vzorem Bohu zasvěceného života. Zároveň ji uctíváme jako živý Boží chrám, jímž byla už od okamžiku svého početí. Můžeme si představit, jak Mariiny rodiče, Jáchym a Anna, přinesli Pannu Marii do Jeruzalémského chrámu a „obětovali“ ji Bohu.

2) 27. listopadu – Neposkvrněné Panny Marie Zázračné medaile. Tento svátek je pro nás velmi důležitý. Je to den, kdy v r. 1830 sestra Kateřina dostala od Panny Marie poselství nechat razit medaili. Zkusme se zastavit a odpovědět si… Co pro mě medailka znamená? Nosím ji? Modlím se povzdech, který předala sestře Kateřině sama Panna Maria? Věřím poselství Panny Marie?

3) 8. prosince – Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Církev vidí v Panně Marii ženu předpověděnou v ráji (Gn 3,15). Bůh ji vyvolil za matku Vykupitele lidstva, a proto ji už od okamžiku jejího početí uchránil od poskvrny prvotního hříchu. Toto učení o neposkvrněném početí Panny Marie závazně vymezil Pius IX. a prohlásil je za článek víry 8.12.1854.

4) Povšimnutí si jistě zaslouží i památka sv. Kateřina Labouré, kterou slavíme 28.11. Jak už jsme jistě někde slyšeli nebo četli, sestra Kateřina, vlastním jménem Zoe, se narodila 2.5.1806 a pro nebe se narodila 31.12.1876. Byla omilostněna tím, že se jí vícekrát zjevila Panna Maria a předala ji poselství. Tato poselství jsou pro nás SMMáky velmi důležitá. Panna Maria při zjevení vyjádřila přání, aby vzniklo bílé vojsko. Což je vlastně den, kdy můžeme všichni slavit narozeniny – zrod SMM.

Prosme Pannu Marii a sv. Kateřinu o potřebné milosti, abychom byli opravdu bílým vojskem, které vydává svědectví o lásce, službě, radosti a víře. Nebojme se najít čas pro modlitbu… Pán umí tento čas Jemu věnovaný nahradit.

Zkusme se připravit na blížící se svátek Neposkvrněné Panny Marie Zázračné medaile touto modlitbou:

Panno Maria Zázračné medaile, ty ses zjevila sv. Kateřině Labouré jako prostřednice milostí. Vyslechni proto naši naléhavou prosbu. Do Tvých mateřských rukou vkládáme všechny své úmysly, duchovní i hmotné zájmy. Dovolujeme si svěřit tvé mateřské dobrotě i tuto zvláštní žádost (zde vyjádři svou prosbu). Dobrá Matko, pokorně tě prosíme, přednes ji svému Božskému Synu. Jestliže se nepříčí jeho vůli a slouží nám k posvěcení, vypros nám ji.

Pozvedni tedy, Panno mocná, své prosící ruce nejprve k Pánu, potom je skloň k nám a sešli na nás paprsky svých milostí, aby se v jejich světle a teple naše duše očistila, aby nelpěla na pozemských věcech a kráčela za tebou až do dne, kdy se setkáme v nebeské slávě. Amen. Bez hříchu počatá, Panno Maria, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.

 

Comments

comments