Zářijoví světci

Zářijoví světci

Září – co si představíme pod tímto slovem? Vy, školáci a studenti možná začátek školního roku, setkání ze spolužáky po prázdninách, ranní vstávání, nové prostředí, povinnosti …

Ano, září je toto všechno a mnoho jiných skutečností, které nám přijdou na mysl, ale v září slavíme také dva světce – sv. Vincenta de Paul a sv. Václava. Žili v odlišných dobách, v jiných zemích, pocházeli z různých společenských vrstev, měli jiná povolání, a přesto jejich životy mají hodně společného.

Sv. Vincent de Paul se stává knězem proto, aby pomohl své rodině, která byla docela chudá. Podstatná část jeho života se odehrává v 17. století ve Francii. Je almužníkem královny, vychovávatelem v rodině de Gondi, kaplanem galejníků, farářem v různých farnostech, zakladatelem Misijní společnosti, spoluzakladatel Dcer křesťanské lásky, horlivý lidový misionář …

Sv. Václav, světec 10. století, král Čech, patron českého národa. Pocházel z rodu Přemyslovců a po smrti svého otce Vratislava I. se stává králem. Jako vůdce národa si počínal velice obezřetně v domácí i zahraniční politice. Vyjednal mír s okolními národy a i v domácích záležitostech udělal hodně proto, aby svůj národ povznesl – snažil se odstraňovat pohanské zvyky, zakládal kostely a kláštery, velmi mu záleželo na liturgii …

A teď to, co je společné pro oba: jejich obětování se pro druhé, zejména chudé. Oni dokázali obětovat své pohodlí, čas, síly, finance a nakonec i sebe sama k tomu, aby byli pro druhé velikou pomocí. Václav tím, že nechodil lovit, neúčastnil se různých plesů nebo zábav a z toho, co ušetřil, mohl konkrétně pomáhat chudým. Sv. Vincent celou svou energii vynaložil k tomu, aby dokázal namotivovat ostatní k efektivní pomoci.

Jistě na začátku školního roku nevíme, co nás čeká. Čekají nás povinnosti školní, domácí, ve farnostech, ve společenstvích, ale nezapomínejme pamatovat na slova Pána Ježíše:

Cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě.
(Mt 25,40)

Přeji všem nám, ať tento školní rok je pro každého z nás nejenom časem pro získávání nových vědomostí, ale najděme si také čas pro druhé a pokusme se hledat možnosti, jakým způsobem jim pomoci.

P. Lubomír

 

Comments

comments