1. Mezinárodní setkání poradců SMM

1. Mezinárodní setkání poradců SMM

1. Mezinárodní setkání poradců SMM se konalo na místě zrodu Sdružení mariánské mládeže – na rue du Bac v Paříži

Ave Maria!

Milí SMMáci a příznivci Panny Marie J

Ráda bych se s Vámi podělila o několik postřehů z 1. Mezinárodního setkání poradců SMM, které se konalo ve dnech 15.-20.7.2014 v Paříži na ul. Bac. Setkání uspořádal Mezinárodní sekretariát SMM, který má sídlo v Madridu.

Mottem setkání bylo „Kráčej s námi ke společnému prohloubení víry“. Setkalo se nás tam kolem 90ti z asi 36 zemí světa. Z každé země byli většinou tři zástupci (kněz vincentín, sestra vincentka a zástupce mladých, který je odpovědný za SMM), za Českou a Slovenskou republiku tam byl P. Peter Šaradin CM, předsedkyně ZMM Martina Havrišová a já.

Setkání začalo registrací, přivítáním a krátkým představením jednotlivých zástupců zemí, které se setkání poradců účastnili. Každý z připravených dnů měl své téma a skládal se z přednášek, práce ve skupinkách (podle jazyků – angličtina, španělština, francouzština, portugalština), apod. Díky práci ve skupinkách podle jazykových skupin, o přestávkách a během společného stravování jsme měli možnost poznat nové lidi, novou kulturu a vypáčit ze sebe maximální slovní zásobu, která se ukrývá někde v paměti 🙂 … bylo to vše obohacující. Na konci každého dne bylo vždy zhodnocení dne z různých možných pohledů (co do organizace, co do zajímavosti tématu, co nám den dal, co jsme tam postrádali a mohlo by se to příště doplnit, …).

Středa byla věnována tématu „Kdo jsme?“ Na přednášce jsme se dozvěděli více o tom, jací jsou dnešní mladí, jak tráví svůj čas, a jak se zájmy mladých velmi liší od zájmů mladých před několika roky. Další přednáškou jsme mohli „objevit“ umění a doprovázení mladých.

Čtvrtek byl spojen s tématem „Co děláme?“ Místo přednášky byla zvolena forma diskuse, kdy členka Mezinárodního sekretariátu pozvala do panelové diskuse 5 hostů (účastníků našeho setkání) a ti odpovídali na její otázky. Rozvinula se tím zajímavá debata ohl. práce s mladými lidmi, zkušenostmi… Odpoledne jsme putovali k hrobu bl. Rozálie Rendu na hřbitov Mont Parnas. Dozvěděli jsme se, že bl. sestra Rozálie měla mnoho zkušeností s mladými, kterým se vynalézavě věnovala a učila je svým příkladem. U jejího hrobu jsme se společně pomodlili za všechny mladé lidi.

Páteční motto bylo „Jak odpovídáme?“ Dopoledne přednášel španělský biskup o tom, jak odpovídáme na očekávání mladých lidí. Pak následovala diskuse s ním. Následovaly zajímavé aktivity, ze kterých jsme si mohli vybrat (životní plán, žít víru v nevěřícím prostředí, příprava na zasvěcení se Panně Marii, apoštolát v SMM, role poradce z perspektivy laiků, apod.). Večer následovala vigilie slavnosti Zjevení Panny Marie sestře Kateřině Labouré z 18. 7. 1830. Sestry z místní komunity připravily krásnou prezentaci protkávanou slovem, písní, modlitbou… Cítili jsme, že Panna Maria je mezi námi. Byl to den, kdy SMM slaví své „narozeniny“… Proč? Protože právě při zjevení 18. 7. 1830 Panna Maria vyjádřila přání, aby vzniklo „bílé vojsko“… což je dnes SMM.

Sobotní téma bylo „Co můžeme dělat společně?“ Dopoledne nám přednášel P. Thomas McKenn, vincentín, o pohledu sv. Vincence de Paul na službu, modlitbu… Bylo to moc zajímavé. P. Thomas je autorem knihy „Modlit se se sv. Vincencem“. Na přednášku navazovala možnost dialogu. Další přednáška byla zaměřena na život v souladu se službou.

Během celého setkání byla možnost psát dotazy na generálního představeného Vincentinské rodiny P. Gregoryho Gay a generální představenou s. vincentek sestru Evelyne Franc. Dotazů se sešlo opravdu dost, a tak sobotní podvečer byl zaplněn zajímavými otázkami a odpověďmi těch „nejpovolanějších“.

A poslední den – neděle – se odvíjel na téma „Pokračovat na cestě s mladými“. Bylo to shrnutí celého setkání…

Dny byly intenzivně zaplněny… 🙂 ale přesto jsme se snažili vydat se o přestávkách po krásné Paříži. A tak velké díky patří sestrám vincentkám Kláře a Konzolátě, které se nám s láskou věnovaly a ve volném čase nám ukázaly některá typická místa Paříže (Eiffelovku, Sacre Coeur, Notre Dame, okolí Louvru, apod.). Obě sestřičky jsou Slovenky a již několik roků pracují v Mateřském domě sester vincentek na ulici de Bac.

V kapli Zjevení Panny Marie jsem myslela i na VÁS VŠECHNY, NA VAŠE UMYSLY a prosila jsem o potřebné milosti pro SMM u nás.

s. Romana

Comments

comments