Pastorace vincentských mariánských rodin v České republice

Pastorace vincentských mariánských rodin v České republice

Na stretnutí v Neapole prezentoval páter Ľubomír aktuálnu situáciu SMM v Českej republike, kde sa sústredil hlavne na fungovanie spoločenstiev rodín. Tu si môžete pozrieť, ako prezentácia vyzerala a znela.


Česká republika je misijní krajina, patří mezi země odkřesťanštěné, většinově ateistické a poznamenané komunistickým režimem. Situace v zemi je velmi náročná a nejvíce dopadá na rodiny, mládež a děti. Statistiky uvádějí, že každé druhé manželství se rozvádí a rozpad rodiny má negativní vliv na děti, které postrádají lásku a rodinné zázemí. Ze zkušeností a služby těmto rodinám poznáváme morální a duchovní bídu a cítíme, že je potřeba se těmto rodinám věnovat, aby uvěřily v Boží lásku a poznaly smysl svého života a základy Desatera. V rodinách, kde se vytratila úcta a vzájemná láska, nastoupila nevěra, např. otcové mají milenky a děti to moc těžko snášejí, takže potom utíkají k drogám, alkoholu a jiným neřestem v pochybných skupinách vrstevníků, kde hledají útočiště, pochopení a hlavně to, co doma postrádají. Proto je tu výzva nebe a Neposkvrněné Matky, aby se zakládaly mariánské družiny, vytvářely dobré a zdravé vztahy ve společenstvích, kde by se děti cítily dobře a kde by zejména v pubertě měly zázemí a mohly se vzájemně sdílet a duchovně formovat. Také zasvěcení se Nebeské Matce má svůj velký význam pro mladé lidi a rodiny. SMM je jako záchranná loď pro dnešní společnost.

Tato záchranná loď byla přistavená v České republice v roce 1991, kdy na poutním místě na Svaté Hoře u Příbrami sestry Vincentky spolu s paterem Břicháčkem, redemptoristou, toto dílo založily. SMM funguje v zemi už 21 let a je vidět, že to přináší své plody. Bylo tu více než 300 členů a z toho jsou požehnané mariánské rodiny, které pokračují v tomto Mariině duchu v rodinách, kde nadále formují svoje ratolesti. Je vidět, že víra a důvěra v Boží moc a sílu je povzbuzuje ke konání dobra v tom prostředí, kde žijí.

Společně se modlí růženec a rodiny se scházejí jednou za měsíc, aby se navzájem povzbudily a posilnily ve víře a mohly se zapojit i do akcí ve svých farnostech a tam, kde je to potřebné. Některé rodiny si vzaly do pěstounské péče i děti z dětských domovů a mají s nimi velké těžkosti a problémy, ale nevzdávají se a zasévají do jejich srdcí semínka víry a důvěry v Boha. Zapojují se do charitativních činností, jako např. adopce na dálku, pletou obvazy pro malomocné, sbírají známky na misie, vyrábějí různé výrobky do vincentských bazarů na misie, navštěvují nemocné a opuštěné v domovech důchodců a v nemocnicích.

Na Vánoce a Velikonoce jim rozdávají balíčky s cukrovím a perníčky s myšlenkami z bible. Nacvičují různé programy, koncerty a zpěvem je těší v jejich bolestech. Při návštěvách nemocných se s nimi snaží modlit a něco hezkého jim přečíst a hlavně je vyslechnout v jejich trápení, když si jich jejich příbuzní nevšímají a nemají na ně čas. Díky Bohu a Panně Marii, že takové rodiny v této zemi existují, jsou tu kvasem a duchovním přínosem.

Mariánské rodiny mají jednou za rok duchovní obnovu, letos se konala na poutním místě Svatý Hostýn.

Posíláme jim formační materiály a časopisy Luče, které nám posílají ze Slovenska. Snažíme se s nimi udržovat kontakt a jednou za rok jejich rodiny a společenství navštívíme, vyslechneme si jejich problémy a snažíme se jim pomáhat v jejich náročném poslání. V roce 2013 připravujeme Slet SMM, který se uskuteční od 25. do 28. 7. v Želivě u Pelhřimova, a věříme, že to všem přinese svoje ovoce, duchovní povzbuzení a hlavně vzájemné obohacení.

 

Comments

comments