Radostný ruženec a zázračná medaila (v slovenčine)

1. tajomstvo: ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala

Tak ako bol anjel Gabriel poslom Radostnej zvesti pre Pannu Máriu, tak je aj Panna Mária skrze Zázračnú medailu pre nás poslom nádeje a dôvery Boha v ľudstvo, ale aj výzvou k zmene nášho života.

Z rúk Panny Márie na medaile vychádzajú lúče označujúce milosti, ktoré rozdáva všetkým, ktorí o ne prosia. Drahokamy, ktoré nežiaria, predstavujú milosti, o ktoré nikto neprosí.

Panna Mária, daj nám pochopiť, že tak ako skrze Tvoje FIAT pri Zvestovaní prišiel na zem Boží Syn, prišla na zem naša spása, tak skrze naše každodenné ÁNO Božej vôli, Božím plánom a zámerom s nami, skrze naše každodenné zriekanie sa svojej vôle a svojich predstáv, môžeme vyprosovať ľudstvu mnohé milosti a nechať tak zažiariť ďalšie drahokamy na Tvojich rukách.

2. tajomstvo: ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila

Hviezdy na medaile predstavujú dvanásť apoštolov a svätých, ktorí verne nasledovali Ježiša podľa vzoru Panny Márie, ktorá sa ochotne a s radosťou ponáhľala poslúžiť svojej príbuznej Alžbete.

Panna Mária, daj nám pochopiť, že i keď sa nám zdá plnenie Božej vôle mnohokrát ťažké je to pre nás tá najradostnejšia životná cesta, ktorú nám Pán pripravil. Ďakujeme Ti za to, že si chcela ZMM a prosíme Ťa, pomáhaj nám stať sa apoštolmi nielen šírením Tvojej medaily, ale najmä skutkami milosrdnej LÁSKY voči každému človeku, s ktorým sa stretneme. Daj, nech náš život je sprítomnením Krista na zemi.

3. tajomstvo: ktorého si, Panna, v Betleheme porodila

Panna Mária na medaile šliape hlavu hada. Kniha Genezis o tom píše:

„Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“

Boh prisľubuje žene – Panne Márii víťazstvo nad diablom, a to skrze jej potomka – Mesiáša.

Panna Mária, Ty si nestratila dôveru v Božie prisľúbenie a Božiu starostlivosť ani vtedy, keď si znášala útrapy dlhej cesty do Betlehema, ani vtedy, keď ste beznádejne hľadali nocľah spolu so sv. Jozefom. Pokojne a poslušne, bez šomrania a výčitiek Bohu si šla do jaskyne za mestom a tu sa v nočnom tichu a chudobe narodil Spasiteľ sveta. Preto Ťa prosíme, nauč aj nás s dôverou a odovzdane prijímať všetky životné situácie, ktoré nám Pán pripravil, aj keď vždy nechápeme ich súvislosti, ich význam a zmysel. Nech nás Tvoja medaila upevňuje v nádeji a vo viere vo víťazstvo dobra nad zlom, vo víťazstvo Krista nad diablom, a to najmä v dnešných časoch, keď všetko okolo nás svedčí proti tomuto prísľubu.

4. tajomstvo: ktorého si, Panna, v chráme obetovala

Pod krížom na medaile sa nachádzajú dve srdcia: Ježišovo srdce ovenčené tŕním a srdce Panny Márie prebodnuté mečom. To nám pripomína udalosť obetovania Ježiša v chráme a s tým spojené Simeonovo proroctvo: „…a tvoju dušu prenikne meč.“

Máriine srdce bolo plné Boha, preto bola schopná odpustiť tým, ktorí prebodli jej srdce ukrižovaním jej Syna. Mária sa však pod krížom nebúrila, nežalovala, nemala v srdci zlosť, nesúdila a nezavrhovala tých, ktorí sa Kristovi posmievali, ktorí ho bičovali, pribíjali na kríž… Mária vo chvíli najväčšieho utrpenia mlčí a miluje a proti všetkej ľudskej logike prijíma vrahov svojho Syna za svoje deti!

Panna Mária, daj nám pochopiť, že prameň nášho vnútorného šťastia a riešenie všetkých našich problémov spočíva v zmene nášho vlastného srdca. Tu korení naša vernosť i nevernosť. Ukáž nám, že trpíme a sme nespokojní nie preto, že musíme žiť so sebeckými, pyšnými, nervóznymi či podráždenými ľuďmi, ale preto, že ich nedokážeme takých prijať a milovať. Vypros nám preto u Ježiša srdce z mäsa, na ktorom sa bude môcť zastaviť všetka ľudská zloba a nenávisť a ktoré bude schopné na urážky odpovedať ODPUSTENÍM a LÁSKOU, a tak vytvárať JEDNOTU v našom spoločenstve.

5. tajomstvo: ktorého si, Panna, v chráme našla

Panna Mária našla Ježiša v chráme. To je cesta aj pre nás. Ona sama to povedala pri Zjavení sv. Kataríne: „Prichádzaj často k tomuto oltáru. Tu dostanú milosti všetci, ktorí o ne budú prosiť horlivo a s dôverou.“

Diabol sa ničoho tak nebojí ako opravdivej pokornej modlitby, preto vynakladá najväčšie úsilie na to, aby nás od nej odvrátil. On sa nebojí nášho štúdia, našej činnosti, našej služby…on ustupuje vtedy, keď nás vidí na kolenách.

Panna Mária, urob z nás ľudí modlitby! Nech pre nás nie je nič dôležitejšie a zaujímavejšie ako stretnutie s Pánom. Nauč nás strácať čas pre Krista v chráme, lebo len skrze modlitbu Boh mení naše srdce, naše postoje, naše vzťahy, dáva nám pohľad viery na naše každodenné udalosti, silu niesť naše kríže, pripútava si nás viac k sebe, aby sa stal centrom nášho života a najmä nám dáva poznať, ako veľmi nás miluje a akú cenu máme v Jeho očiach!

Comments

comments