Setkání mariánské mládeže v Brně – Lesná

Setkání se konalo v sobotu 11. dubna 2011. Začali jsme dopoledne v 9 hod. a to seznamovací hrou. Všechny nás bavila. Po ní jsme se šli pomodlit růženec, kde děti četly komentáře k jednotlivým desátkům. Poslední desátek jsme si všichni zazpívali.

Shlédli jsme také nádherné vystoupení biblických tanců děvčat z Uherského Brodu pod vedením jejich sestřičky Milady Mertové, do kterého jsme byli i zapojeni. Naučili jsme se zajímavé a krásné tance. Pak jsme shlédli i jejich divadélko. Pak přijel otec Pavel Noga z Madridu a všichni jsme zasedli k obědu-gulášku (byl moc dobrý) . Po obědě jsme vyslechli velice záživnou přednášku od otce Pavla Nogy. V přednášce se zmiňoval o misiích a o tom, že nám Pán připravil překvapení – své zmrtvýchvstání. A jak překvapujeme Boha my? A necháme se od něj překvapit? Co od nás očekává? Bůh chce, abychom byli lepší a konali dobro, pokud máme čas a hledali chudé ve svém okolí a měli misionářské srdce otevřené pro dobro druhých – modlitbou a konkrétní pomocí jak? Dal nám úkol si to rozmyslet. Po přednášce jsme slavili mši svatou s hudebním doprovodem a kytarami. Občerstvili jsme se, šli jsme ven a znovu si zatancovali některé tance a zapojili jsme i sestru Margitku a otce Pavla. Na trávě jsme se potom i vyfotili do písmena M netradičně jsme si polehali na trávu, byl to pro nás zážitek.

Setkání se mi velice moc líbilo, byla zábava, výborný oběd a dozvěděla jsem se nové věci a seznámila se s novými lidmi.

Terezka Šmahelová – členka SMM

Fotky ze setkání jsou zde.

Comments

comments