BRNO - LESNÁ

BRNO – LESNÁ

Ohlédnutí za sv. Mikulášem, vánoční besídkou a Tříkrálovou sbírkou.
Díky Pane, že smíme být Tvými nástroji a rozdávat druhým radost 🙂

Comments

comments