Jaký krok má rok (Karneval 2014 – Čtyři roční období)

Jaký krok má rok (Karneval 2014 – Čtyři roční období)

Osmý únor neměl ani trochu mrazivou náladu, jako předešlé dny, naopak se karnevalově rozzářil, aby děti cestou do Duchovního centra příliš neklouzaly. Letošní téma karnevalu – čtvero ročních období- protančily děti postupně se zimní, jarní, letní a podzimní vílou, aby v každé části vychutnaly krásy, které nabízí. K tomu jim asistoval skutečný a zcela pravý rok, jenž na svém šatu měl všech dvanáct měsíců a u oltáře mohly děti spatřit i nevídaný pohádkový strom, který zároveň růžověl květy, sládl třešněmi, voněl jablíčky a na holých, zasněžených větvích poskytl útulek ptáčkům, to vše v jednom okamžiku. Protože Bůh nám dává života běh postupně , jako stromu květ i zrání plodů, zůstane na nějaký čas tento strom jako připomínka smyslu a vývoje našeho bytí v duchovním centru, než přijde jeho čas zmizet v pohádce nebo přistrojit se.

Letos, stejně jako jiná léta se nejen o hudební produkci postarala zejména rodina Čalkovských a Šmahelů , pohádku o dvanácti měsíčcích a spoustu dalšího zajistila Markéta Hanáčková. Karneval byl završen vánoční ( tombolovou a básničkovou) nadílkou s poselstvím, abychom byli po celý rok darem jedni pro druhé a silvestrovským přípitkem, aby poté v pravdě profesionální ohňostroj vyjádřil radost, kterou děti tento den prožily. Do večerního ticha po jásavém čarování barevných ohýnků zazněla česká státní hymna v trumpetovém provedení, jako připomínka rodné země Bohem nám darované , kde čas, roční období, lidská společenství a přátelství, stejně jako modlitba a chvála mají své místo. Řád světa daný z lásky, aby nám dobře bylo na zemi a toužili jsme ji dělat Jediné nemilé na celém dění byla neúčast sestřičky Margity, která pro úraz nemohla přijít, zato svými modlitbami vyprosila mnoho.

Zde naleznete všechny fotky.

Jarka Cyrusová

Comments

comments