Vánoce v Brně-Lesná

  • Mikuláš 2010 ve farnosti Brno-Lesná. Mladí ze SMM připravili spolu s farní charitou balíčky pro osmdesát dětí. Nedělní odpoledne strávily děti pracovně ve tvůrčí dílně, kde se naučily nové věcí a s radostí a písničkou, kterou je naučil Dominik, čekali na příchod svatého Mikuláše
  • Na Vánoce 2010 na svátek svatého Štěpána jsme v duchovním centru Brno-Lesná s dětmi ze SMM zahráli Jesličkovou slavnost, v které rozmlouvala čtyři roční období, rok, zvěstování anděla, matka s Marií, svatý Josef, Panna Maria, živá Svatá rodinka s malým roztomilým Ježíškem, a poté jsme zazpívali koledy. Nakonec byla krátká adorace u jesliček, kde dětí přednesly svoje prosby, a svátostné požehnání.
  • Také před Vánocemi jsme se vydali s dětmi a rodiči do domova pro seniory na ulici Okružní v Brně–Lesné, kde jsme také zahráli vánoční scénku, zazpívali koledy a nakonec děti rozdaly perníčky, z kterých měli všichni velkou radost.
  • Ani o těchto Vánocích a na Nový rok nechyběly duchovní injekce ve formě myšlenek s biblickým textem, které připravily děti spolu s farní charitou; bylo jich kolem 1000 kusů a rozdávali jsme je na Štědrý den a na Nový rok v kostele a dále nemocným, opuštěným lidem spolu s balíčky s cukrovím. Navštívili jsme kolem stovky nemocných a opuštěných na Lesné i v městě Brně.
  • Od 2.–14. ledna 2011 proběhla Tříkrálová sbírka. Na Lesné koledovalo šedesát koledníků, kteří chodili ve dvanácti skupinkách. 2. ledna jsme byli společně s našimi královskými výsostmi na Petrově pro požehnání otce biskupa a s tímto požehnáním jsme se pak vydali do domovů lidí s písničkou, rozdáváním letáčku a cukříků, abychom z těch finančních darů pomohli všem chudým a lidem v nouzi, kteří pomoc potřebují.

[nggallery id=56]

Comments

comments