VSTUP dětí do SMM - 7.5.2017 Vranov u Brna

VSTUP dětí do SMM – 7.5.2017 Vranov u Brna

Těšíme se z krásné slavnosti, při které vstoupilo 8 dětí do Andělského spolku a 1 dívka do čekatelství SMM.

Panno Maria, Prostřednice všech milostí, ochraňuj si každé z těchto dětí a ukazuj jim cestu k Ježíši!

Sestřička Margita Grobarčíková z Brna-Lesné uvádí:

Víkend mariánských dětí na Vranově

Květen si vždy vybíráme na víkendovou pro mariánské děti, nejen proto, že je to Mariin měsíc, ale také proto, že vše krásně kvete, příroda ožívá a děti mohou strávit tři dny nejen v milém společenství, ale také obklopeny krásou Božího stvoření. Proto jsme 7. května 2017 vyrazili přes Babí lom na Vranov. Víkendovou se zúčastnilo 27 dětí, sestra Edita cyrilo-metodějka a vincentka s.Margita. Většina dětí byla z cyrilometodějské církevní základní školy a některé z farnosti Lesná. S menšími dětmi pomáhali jako vedoucí družstev tři deváťáci Klárka, David a Martin a osmačka Lucka. Po zdolání skalisek jsme se ubytovali, seznámili se a shlédli motivační film Anděl Páně 2 – hlavní téma víkendovou bylo totiž hledání ztraceného jablka za pomoci světců, tedy současně i poznávání životních příběhů svatých.

Sobotní dopoledne a odpoledne jsme soutěžili ve družstvech a za každý zvládnutý úkol dostaly děti do cestovního pasu do nebe samolepku světce, kterého se hra týkala. Poznaly tak například sv. Cyrila a Metoděje při luštění cyrilice, sv. Benedikta a jeho mnichy, sv. Patrika, sv. Anežku a mnoho dalších. Hry se odehrávaly na nedalekém hřišti nebo na klášterní zahradě. Program tentokrát zpestřil i sedmimetrový padák, se kterým si děti pěkně vyhrály. Navečer jsme opékali špekáčky, následoval světelný průvod od myslivny s modlitbou růžence a noční stezka odvahy. Děti se ale nemusely bát, protože jim pomáhala sv. Lucie a sv. Kateřina Sienská.

Nedělní dopoledne je již tradičně věnováno cestě za pokladem, také na této cestě pomáhali dětem různí svatí, pokud děti splnily úkol. Poklad byl nalezen a děti se mohly spokojeně naobědvat, protože odpoledne je čekal nácvik na slavnostní mši svatou. Na konci oběda se s dětmi rozloučil anděl Petronel, který nalezl ztracené jablko s pomocí P. Marie, a také sv. Mikuláš, který dětem přinesl nejen marcipánová jablíčka, ale také další dárky. A tak v neděli 7. května vstoupilo při slavnostní mši svaté 8 dětí do Andělského spolku (zavazují se k dobrému životu, následování ctností P. Marie a modlitbě tří zdrávasů a k Andělu strážnému denně) a jedna Anežka byla přijatá do čekatelství Mariánských dětí (modlitba desátku růžence denně). Na mši svatou přijeli rodiny dětí a petrovský pan farář o. Tomáš Koumal. Mše svatá byla opravdu nádherným vrcholem celého víkendu. Následovalo slavnostní posezení s pohoštěním a hlavně sdílením radostí a zážitků. Díky Bohu a P. Marii jsme měli nádherné počasí a děti už se těší na příští rok.

 

Comments

comments