ZAMYŠLENÍ NA KVĚTEN - nestačí věřit V Boha, je potřeba důvěřovat MU

ZAMYŠLENÍ NA KVĚTEN – nestačí věřit V Boha, je potřeba důvěřovat MU

Drazí mladí se SMM!

Měsíc květen je výjimečným měsícem, je to měsíc zamilovaných, ale i čas, kdy nějak v úžasu stojíme před přírodou, která ožívá a ukazuje svou nádheru. K tomu, aby člověk něco velikého ve svém životě udělal, nepotřebuje příkaz, nebo splnit si povinnost. To, co je zapotřebí pro uskutečnění velikého díla, je potřeba nadchnout se pro nějakou ideu, či vizi. Bez nadšení není možné vykonat žádné veliké dílo. Takovým prvkem pro nadšení není jenom příroda, či nějaká věc. Tím nejpodstatnějším, když chceme ve svých životech něco změnit, je potřeba vzoru. To znamená někoho, kdo ve svém životě dokázal stát se lepším, někoho, kdo svým životem potvrdil, že změna k lepšímu je možná. Pro nás pro vincentskou rodinu je určitě vzorem Panna Maria, které je zasvěcený tento měsíc, je vzorem i sv. Josef, kterému je zasvěcen první den měsíce květen, ale vzorem je i světice, která stála na počátku zrodu vincentské charizmy, je to sv. Lujza de Marillac. Žena, která prošla pořádnou změnou – od ustarané ženy plné skrupulí, až k osobnosti – spoluzakladatelky dcer křesťanské lásky (sester vincentek). Kdybychom se podívali na život uvedených světců, tak bychom jednoduše řekli, že to byli lidé, kteří věřili v Boha. A my si můžeme poblahopřát, že patříme do rodiny těch, kteří jsou věřící, těch, kteří vyznávají, že existuje milující Bůh.

Ano je to tak, jsme součástí duchovní rodiny, která není tou pokrevní rodinou, ale rodiny, která dokáže přesáhnout i hranice smrti. Rodiny, do které patří ti, co putují, ale rovněž ti, co už hledí na Boží tvář a mohou se za nás přimlouvat.

Drazí mladí, je fajn toto vědomí, ale musím říct, že je to málo. Apoštol Jakub ve svém listě píše: Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Drazí SMM-áci nestačí, že věříme v Boha. Tato skutečnost ještě nemění naše životy. Jak píše Jakub, i ďábel věří a nic se nemění na jeho stavu. Nestačí věřit v Boha! To, co mají společné všichni svatí je skutečnost, že se učili ve svých životech věřit Bohu, DŮVĚŘOVAT MU. Věřit, že jsou součástí Jeho plánu, věřit, že naše životy jsou v Jeho ruce, věřit v Jeho Prozřetelnost, která se o nás stará jakoby na světe nebylo nikoho, kromě nás – jak řekl sv. Vincenc.

Přeji Vám v tomto měsíci P. Marie, v tomto měsíci zamilovaných, abyste měli zkušenost činné lásky, která je obsažená v Božím plánu s Vámi!

P. Ján Jakubovič CM

Comments

comments