Zamyšlení na půst 2021

Zamyšlení na půst 2021

Drazí SMM – áci vstupujeme do období, které se nazývá obdobím půstu. Na popeleční středu jsme byli označeni popelem na čelo. Víte odkud se ten popel bere? A chápete smysl tohoto aktu? Tento popel vznikne spálením kočiček, které byly požehnané na květnou neděli loňského roku. V den, kdy si připomínáme, že zástupy lidí volali Ježíšovi „hosana“ a dávali své pláště na cestu, kudy procházel. Za několik dnů na velký pátek už nevolali „hosana“, ale „ukřižuj ho“. Dřevo prošlo ohněm a zůstal z něho popel. Už chápete, co nám poznačení popelem chce naznačit? Pomíjivost! Boj s časem a prohru toho času. Už nikdy se nevrátí, promrhaný čas je ztracený čas! Proč je tedy půst tak důležitý? Proč je to milostivý, výjimečný čas? Každý z nás jsme originální bytí se svým pohledem na život, se svými specifickými schopnostmi a návyky.

Ale neuvědomujeme si, že některé návyky, o kterých jsme přesvědčení, že nás dělají šťastnými nebo výjimečnými nás mohou zotročovat nebo dokonce zabraňovat v našem lidském rozvoji. Představte si, že jste někde na procházce v lese. Procházíte krajinou, která nabízí nádhernou panoramu, takovou baštu pro oči. Žasnete nad tím a hřeje vás to u srdce. Ale v uších máte sluchátka, ve kterých zní hlasitá písnička. Co je na tom špatného? Pokud neuděláš sebezápor, teda něco sám proti sobě (svým návykům) nezjistíš, že kolem tebe zpívají ptáci. A protože si tak závislý na svých sluchátkách obereš sebe samého o novou krásnou zkušenost. O ticho a o zvuky přírody. Plyne z toho ještě jiné poučení. Tím, že si pohroužen do svých návyku, v našem případě máš sluchátka na uších, nezpozoruješ, že se k tobě přibližuje vlk nebo medvěd. Tedy nerozpoznáš nebezpeční, které hrozí pro tvůj život. Chápeš? Půst není jenom o tom, že se musíš něčeho vzdát. To je špatné pochopení. Půst je o tom, že máš objevit smysl a krásu života s Bohem. Odpověď na to, proč si věřícím člověkem, ale je to i takové setkání se sebou samým. Jestli tě něco nezotročuje?

Existuje spousta závislých lidí na alkoholu nebo na něčem jiném, kteří jsou přesvědčení, že oni žádný problém nemají. Ale pokud nemáš problém, vydrž měsíc bez alkoholu, nebo bez počítače či internetu, bez cigarety, či čokolády. A pokud zjistíš, že je to pro tebe moc těžké přijmi to jako výzvu pro svůj život a začni posilovat svou vůli. Jak? No přece konkrétním předsevzetím, že budu konat obráceně. Ne podle toho, co mě spoutává, ale pravý opak. Nepůjdu na stránky, které mě obírají o pokoj a čistotu duše, nezapálím si, nevezmu si čokoládu…

Nebudu ztrácet čas pro něco, co mě ničí. A ještě jedna důležitá věc: zvi Boha do svého problému ale i do celého svého života. Neboj se kvůli tomuto pozvání vstát o několik minut dřív. Program na půst je jasný:

  1. najdi svůj problém,
  2. dej si předsevzetí,
  3. zůstaň mu věrný.
  4.  Po skončení půstu analyzuj, co ti to dalo?

Objevuj, že život se dá prožít jinak, než si myslíš. Polož si otázku, proč po hodinách sezení u netu by si měl/a být nejšťastnější ale zjišťuješ, že nejsi? Protože si prožil/a nenaplnění čas. Za takové skutky přichází do naších životu prázdnota. Pamatuj promrhaný čas je čas, který je nenaplněný. Požehnaný čas půstu přeje P. Ján Jakubovič CM

Comments

comments