Vstup do Andělského spolku – „1. stupně“ zasvěcení se Panně Marii v SMM

Vstup do Andělského spolku – „1. stupně“ zasvěcení se Panně Marii v SMM

Ve dnech 15. – 17. května 2015 se na poutním místě Vranov u Brna konala duchovní obnova pro děti pod názvem: Na přelomu věků. Cílem…

Read Article →