Září 2010

Ve Vranově u Brna tento rok slavíme 770 let od vzniku poutního místa. Tehdy se tu zjevila Panna Maria téměř slepému šlechticovi Vilémovi, který zabloudil v lese a v nesnázi volal k Matce Boží, ta mu pak uzdravila jeho nemocné oči a ukázala mu cestu z lesa. Vilém z vděčnosti nechal na tomto místě postavit kapličku, kam začali přicházet poutníci a chodí až dodnes, aby si vyprošovali na přímluvu Panny Marie milosti u Boha. Náš kostel je zasvěcený svátku Narození Panny Marie a tak soboty a neděle v celém září přicházejí spousty poutníků. S naší skupinkou mariánských dětí jsme si proto připravili malé představení jak se to asi před 770 lety stalo. S dětmi jsme si vyrobili kulisy a předvedli malá představení pro poutníky během dvou nedělí v září.

[nggallery id=50]

Comments

comments