ZAMYŠLENÍ  NA  BŘEZEN  2018

ZAMYŠLENÍ NA BŘEZEN 2018

Drazí SMMáci!

Čas je neúprosný a neúnavný. Už máme za sebou téměř polovinu půstu. Za 3 týdny jsou velikonoce. Povedlo se vám využít tento čas k něčemu kreativnímu ve vašem životě? K něčemu co buduje? Našli jste si čas na něco, nebo na někoho? A co tak na Boha? Víte, mnohokrát se mi zdá, že mi křesťané katolíci jsme lidmi, kteří dokáží konstatovat: život je boj, všechno je těžké. Proč musím mít právě já život, jaký mám atd.? Dokážeme si postěžovat, nebo dokonce někde v samotě i pobrečet. Ale nechce se nám s tím nic dělat. Čas postu je však výzvou ke změně. K obrácení se. Možná byste oponovali, že přece půst nemusí být jenom o aktivitě. Zajisté, máte pravdu. Ale ani obrácení nemusí být o aktivitě, myslím tím viditelné obrácení. Nejdůležitější je asi změna, která probíhá uvnitř, v mé hlavě, v mém srdci. Změna, která je spojená se sebereflexí a odvrácením se od toho, co mi škodí, k tomu, co mi pomáhá být lepším člověkem, být lepším křesťanem. První věcí je odvrácení se od toho, co je morální zlo = hřích. Odvrácení se. I když se nám svět snaží namluvit, že je to dobro. Protože to, co je definováno v církvi jako zlé, přece nemůže být dobré. A navíc církev je tady 2000 let, je tedy starší a má víc zkušeností než já. A ještě k tomu uznáváme, že ji vede Duch Boží. Tedy odvrácení se od zla se sebou přináší, nebo můžeme říct, jde ruku v ruce, s důvěrou vůči Bohu. Proč? Protože uznávám, že jediné dobro mého života je Bůh. On je dobro a chce moje dobro, i když tomu nerozumím. O tom je přece důvěra. Moc se mi líbila myšlenka sv. otce Františka z 2. neděle postní: Maria je Kristem vnitřně proměněná žena. Vnitřně!!!

 

Když si dávám ty svoje hodnoty do nějakého řebříčku, tak najednou zjišťuji, že něco mě rozvíjí a něco mě ničí. Zjišťuji i vlastní omezenost, protože nemohu být všude a dělat všechno. Ale právě proto, že ten řebříček důležitosti mám, tak vím, čemu mám dát přednost a čeho se vzdát. Myslím, že v té větě je velká odpověď. Využijte půst na to, abyste byli vnitřně proměněni. Využijte ten zbývající čas na to, aby došlo ke změně. Samotný půst je pro nás signálem, že změna je možná. A ještě jedna věc. Nezapomeňte, že tady máte Spasitele. Nedělejte tu změnu bez Něho, protože může skončit katastrofou.

Drazí moji mladí, prožijte plodně postní čas, protože bez dobrého prožití půstu neprožijete dobře ani velikonoce. A byla by to škoda, je to přece Velká noc ne pouze Ježíšova života, ale i našeho… Když do tmy beznaděje vstupuje světlo Krista.

Požehnaný čas půstu přeje P. Jan Jakubovič CM

 

Comments

comments