ZAMYŠLENÍ  NA  ÚNOR  2018

ZAMYŠLENÍ NA ÚNOR 2018

Drazí SMMáci!

Dne 11. února si připomeneme 160 let od události, která navždy změnila, nejenom život sv. Bernadety Soubirous, ale výrazně vstoupila do dějin Francie, světa i církve. Už asi chápete, že mluvím o zjevení Panny Marie v Lurdech v roce 1858. Panna Maria dala během těchto zjevení dvojí poselství. Tím prvním je odpověď na to, kým je. Řekla: „Jsem neposkvrněné početí“. Tímto představením se Matka Boží potvrdila dogma o Neposkvrněném početí, která byla vyhlášená papežem Piem IX. jenom 4 roky před tímto zjevením. Tím druhým výrazným poselstvím jsou její slova: „Pokání, Pokání, Pokání.“ Když si uvědomíme, že Panna Maria po dobu zjevování se u Massabielské jeskyně příliš nemluvila, tak to trojité zopakování slova „Pokání“ dává tušit, že se jedná o nesmírně důležitou věc.

Drazí mladí, od 14. 2., přesně na den sv. Valentýna, začínáme svatý půst. Pokusme se všechno to nějak skloubit a najít pro to nějaké východisko. Pokání, den zamilovaných a půst. Co má pro nás čas půstů vlastně znamenat, na co se máme orientovat? Určitě ta první odpověď by byla ta, že půst je na to, abychom přestali hřešit. A je to správná odpověď, ale domnívám, se že nestačí. Člověk nebyl stvořen jenom proto, aby nekonal hřích. Bůh si přece dal tu námahu, že stvořil svět a naplnil ho. Tedy nesmí nám stačit taková verze pokání, že já nekonám nic zlého, a proto už půst nepotřebuji, už se mě netýká. Když už nepácháš žádný těžký hřích, tak ti gratuluji. Ale zároveň se tě chci zeptat, zda jsi šťastný/á? Pokud nejsi, a já doufám, že nejsi (protože „nicnedělání“ nás nemůže udělat šťastnými), tak ti chci nabídnout pro dobrý půst ještě jednu berličku. Sv. Pavel napsal v listě Galatským církvím takovou zvláštní věc, která je pro mě odpovědí na to, co dělat během půstu, ale i v celém svém životě. Svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte tedy pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Gal 5,1 a dál: Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Gal 5,13.

Prosím vás přemýšlejte nad těmito slovy, nad tím co vás zotročuje, a jestli to pokání vás vede k tomu, abyste si sloužili navzájem v lásce. Půst, který nevede k lásce, nemá z křesťanského hlediska smysl. Proč? Protože ukazuje jenom moji genialitu!!! A apoštol Pavel nás přece vybízí, abychom ukazovali na někoho jiného.

Přeji požehnaný čas půstu, prožijte ho s Bohem!

P. Ján Jakubovič CM

Comments

comments