ZAMYŠLENÍ  NA  BŘEZEN  2019

ZAMYŠLENÍ NA BŘEZEN 2019

Drazí SMMáci!

Tak začínáme. Právě dnes na popeleční středu, jsme vstoupili do období půstů. Na první pohled, je to čas bez zábav, takové ponuré období. A přece ho církev nazývá časem milosti. Proč? Protože jeho cílem je duchovní proměna, čas, kdy se mění naše smýšlení. Jak tu proměnu provést? Chci vás upozornit, abyste na cestě svého obrození neudělali chybný krok. V čem to spočívá? Řekl bych, že člověk se někam posune, pokud si klade ty správné otázky a hledá na ně odpovědi. Může se stát i nám, že celou svou aktivitu zaměříme na otázku: Co mám dělat? Není to špatná otázka, a je moc důležitá. Myslím si však, že ještě důležitější otázka, která může výrazně ovlivnit naši proměnu, je otázka: Proč to mám dělat? My lidé máme tendenci zaměřit se na to vnější, na činnost. Ale bez vnitřních postojů, bez toho abych věděl/a proč dělám, co dělám, se lehce může stát, že naše skutky budou jenom zvykem. Muže se z nich stát krásná nádoba, ale uvnitř bude prázdná. Bude bez života, a proto ani život nedá. Pokud ale najdeme odpověď na otázku, proč to mám dělat, tak i ten viditelný výkon bude naplněn duchem, protože do každého našeho projevu dáme něco ze sebe. Radost, naději či lásku, kterou máme v sobě, budeme dávat do našich skutků a oni budou podněcovat ostatní k proměně.

Drazí mladí, která otázka vašeho života vás zneklidňuje nejvíc? Na začátek půstu nám církev předkládá evangelium z Mt 6,1-6.16-18. Bylo by dobré se k tomuto textu vrátit a popřemýšlet nad ním, nebo lépe řečeno: najít se v tom příběhu. Oslovuje mě, že v tom malém kousíčku evangelia se až 6krát opakuje slovo otec. Jako by nám církev chtěla říct, že základem pro vnitřní proměnu je vztah s Bohem to znamená objevit v něm Otce. Tak se vás chci zeptat, je pro vás Bůh opravdu Otcem? Vnímáte ho tak? A ještě jedná doplňující otázka: Vnímáte Boha, jako Otce, který chce vaše dobro? Myslím si, že je to moc důležité. Protože my lidé jsme ochotní následovat někoho, jenom když z toho něco máme. Jenom když jsme přesvědčeni o tom, že chce naše dobro.

Přeji vám požehnaný čas půstu, ať je pro vás obohacením. Ať je to doba, kdy do svého života zasejete to, co pro vás bude zdrojem posily v celém vašem životě. To vám ze srdce přeji.

P. Ján Jakubovič CM

Comments

comments