20 let od vzniku SMM v České republice (aktualizováno)

Ave Maria!

S pomocí Panny Marie a Pána Ježíše se nám podařilo, i přes nečekané problémy, uskutečnit dne 29.5.2011 mši svatou na Svaté Hoře, ku příležitosti oslavy 20.výročí od vzniku mariánské mládeže v České republice. Zpočátku se informace o setkání šířily rychlostí blesku po farnostech, kde mariánské družiny působily. Ohlasy však nebyly radostné, protože v tento termín bylo více křesťanských akcí než se předpokládalo (např.: první svaté přijímání). O to víc naše srdce plesalo, když jsme viděli plný kostel věřících, kteří ujeli spoustu kilometrů, jen aby se mohli poklonit Panně Marii. Také naše „rodina“ se rozrostla o dalších 8 členů, kteří se zasvětili před našimi zraky naší Matičce Boží. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří měli na této oslavě nějakou zásluhu, zvláště pak těm, kteří pro nás připravili pohoštění, bylo to výborné! Ale ten největší dík patří sestřičce Margitě, která měla ten největší kříž na svých bedrech. I přes její špatný zdravotní stav se jí podařilo vytvořit skvělou atmosféru a jen díky její zásluze jsme se mohli všichni sejít. Já osobně jsem šťastná, že jsem mohla s Vámi oslavit tak velkou událost.

Těší se na další setkání s vámi Dominika Motyčková (15) s rodinou.

 

 

Návrat ke kořenům – tak by se dalo nazvat setkání SMM, které se uskutečnilo o víkendu 28. a 29. května na Svaté Hoře u Příbrami. Právě na tomto mariánském poutním bylo toto sdružení Mariiných dětí 8. dubna 1991 založeno. Malí i velcí členové z celé republiky, včetně mariánských rodin si přijeli tento okamžik na Svatou Horu připomenout.

Před slavnostní mší svatou, která byla snad nejdůležitější součástí setkání, jsme navštívili na zdejším hřbitově hrob otce Josefa Břicháčka, který byl v onom roce 1991 rektorem mariánského poutního místa a zároveň velikým příznivcem začínajícího SMM. Spolu se sestrou Margitou tak byl jedním z těch, kteří stáli u zrodu sdružení v České republice.

Když odbíjela na věži baziliky jedenáctá hodina, byl nejvyšší čas zahájit již zmíněnou mši svatou. Celebroval ji P. Lubomír Konfederák, tedy takový „správce“ mariánských oveček ustanovený pro Českou republiku. Během svého kázání připomněl střípky z historie SMM, stejně tak i základní myšlenky sdružení a povzbudil všechny přítomné k dalšímu životu a společným chvilkám s Pannou Marií. Veliký okamžik pro několik dětí a mladých nastal hned po promluvě otce Lubomíra. Byli totiž přijati za čekatele či přímo členy SMM a také obnovili mladí a rodiny své závazky Neposkvrněné Matce. Nemůže pro to být snad vhodnější místo než Svatá Hora a lepší chvíle než výročí založení sdružení. Na závěr mše, které se zúčastnilo více než 150 lidí,a kolem 80 členů SMM , měli všichni přítomní věřící tu čest poklonit se Panně Marii zpřítomněné v sošce s malým Jezulátkem a políbit její závoj. A samozřejmě na úplný závěr nesmělo chybět ani společné foto z baziliky.

Jelikož už bylo chvíli po poledni a žaludky mariánských poutníků byly už téměř prázdné, tak přišlo velmi vhod nachystané posezení s občerstvením od naších mariánských rodin v refektáři kláštera. Podávaly se pokrmy slané i sladké, pití mizelo rychle z kelímků, veselé švitoření bylo v plném proudu. I pro toto posezení byl ale připravený program. Nejprve přišla na řadu elektronická prezentace SMM v České republice. Krátce se v ní přestavila všechna společenství působící v Česku, nechyběla ani fotodokumentace z jejich pořádaných akcí. Následovaly prezentace fotek z posledního velkého setkání SMM, které se uskutečnilo v létě 2010 ve Vranově u Brna.

Z vnímání obrazového se pak všichni přítomní museli přeorientovat na vnímání hudební. Sestra Margita a děti si totiž připravily píseň ke chvále Panny Marie a na oslavu výročí založení SMM. Toto oslavné dílo čítalo dohromady 16 slok a mezi přítomnými sklidilo dlouhý potlesk.

Dalším kulturním bodem na odpoledním programu bylo divadelní představení, které nacvičily děti z Vranova u Brna pod vedením bratra Milana Dolečka. Děj se odehrával ve Francii a popisoval zjevení Panny Marie svaté Kateřině Labouré.

Zbytek příjemného posezení byl věnován přátelskému povídání a ještě lehkému doplňování žaludků.

Ke třetí hodině odpolední už byl refektář téměř prázdný a i zbylí členové SMM se pomalu připravovali na cestu k domovu. Věřme, že všichni v pořádku dojeli a mohou tak pokračovat v péči o své skupinky a společenství, a žít tak ke cti a slávě Boží i Panny Marie.

Dominik Leplt, člen mariánské mládeže

 

Více fotek na facebooku.

[nggallery id=60]

Comments

comments