Myšlen na měsíc červenec 2011

Příprava na výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje

1.7.

Dobrá vůle je v člověku to nejcennější.

Fénelon

 

2.7.

Kdo se chce stát užitečným pro druhé, musí nejdříve sám na sobě hodně zapracovat. Kdo chce druhé rozohňovat, musí dříve hořet velkou láskou ve svém srdci.

Sv. Ignác z Loyoly

 

3.7.

Člověk má jeden krásný úkol: modlit se a milovat. To je štěstí člověka na zemi.

Jan M. Vianney

 

4.7.

Věci mají jen tu hodnotu, kterou jim udělíme.

Moliěre

 

5.7.

Nic neprospějeme druhému, pokud nenajdeme cestu k jeho srdci.

Christoph Martin Wieland

 

6.7.

Život je příliš krátký. Je třeba rychle dělat tu trochu dobra, které jsme schopni, než nás překvapí smrt.

Don Bosco

 

7.7.

Cíl musíme znát dříve než cestu.

Jean Paul

 

8.7.

Člověk není zrozen pro zábavu, ale pro radost.

Cicero

 

9.7.

Kdo má srdce pro krásu, ten nachází krásu všude.

Gustav Freytag

 

10.7.

Všichni lidé jsou moudří: jedni napřed, druzí potom.

Čínské přísloví

 

11.7.

Člověk má o sobě smýšlet tak, jakoby nebyl nic zvláštního, ale jenom dítě, které natahuje ruku.

Ernst Wiechert

 

12.7.

Dal bych všechno, co vím, za polovinu toho, co neznám.

Descartes

 

13.7.

Když člověk nežije podle svých myšlenek, skončí přemýšlením, jak žije .

Gabriel Marcel

 

14.7.

Být člověkem znamená být odpovědný. Znamená to cítit, že klademe-li svůj kámen k ostatním, pomáháme stavět svět.

Antoine de Saint Exupéry

 

15.7.

Velké duše mají vůli, ty malé pouze přání a touhy.

Čínské pořekadlo

 

16.7.

Kdo nerozumí jednomu pohledu, nepochopí ani dlouhé vysvětlování.

Arabské přísloví

 

17.7.

Nauč své srdce zachovávat to, čemu učí tvůj jazyk.

Abba Poimén

 

18.7.

V životě prožíváme radosti i strasti. Ale nebe nebere člověku nic, co by mu nevynahradilo
v neomezené míře.

Sv. Terezie Benedikta od Kříže

 

19.7.

Podstatou přátelství je přání, aby ten druhý byl dobrý.

Romano Guardini

 

20.7.

Ne všechno přijímat, ale všechno chápat, ne všechno schvalovat, ale všechno omlouvat,
ne všechno si přivlastňovat, ale ve všem hledat částečku pravdy, která je tam skrytá.

Alžběta Leseurová

 

21.7.

Ať jsme kdekoliv, Boha máme vždycky s sebou. Přebývejme tedy v radosti.

Sv. Ludvíka z Marillacu

 

22.7.

Nejkrásnější vlastností člověka je stát vzpřímeně vedle sebe rovného. Nejkrásnější vlastností věřícího je být na kolenou před Bohem.

Lamartine

 

 

 

 

23.7.

Zdá-li se ti všední den chudý, nepřičítej to jemu, ale sám sobě, protože jsi příliš slabý, abys z něj vydobyl všechno jeho bohatství.

R. Maria Rilke

 

24.7.

Svět bude patřit tomu, kdo mu dá největší naději.

Theilhard de Chardin

 

25.7.

Udělejte to, co můžete. To, čeho nejsme schopni my, udělá Bůh.

Don Bosco

 

26.7.

Kde je vůle, tam je i cesta.

F. Schiller

 

27.7.

Odkud se vzalo zlo? Zeptej se sám sebe.

Jan Zlatoústý

 

28.7.

Ve všech věcech se ptej sám sebe: Co by udělal náš Pán?… a udělej to. To je jediné pravidlo,
ale absolutní.

Charles de Foucauld

 

29.7.

Bůh žehná těm, kdo nesou svůj kříž se zpěvem, s duší ve světle, očima v nebi a srdcem plným naděje.

Kardinál Mercier

 

30.7.

Pokud jde o Boha: trpět a obětovat se, pokud jde o jiné: dávat se, rozdávat se, pokud jde o mne samou: mlčet a zapomínat na sebe.

Alžběta Leseurová

 

31.7.

Můj Bože, dej mi dosti klidu, abych přijal to, co nemohu změnit. Můj Bože, dej mi dosti odvahy, abych změnil to, co může být změněno. Můj Bože, dej mi dosti moudrosti, abych rozeznal jedno od druhého.

Chesterton

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

 

Comments

comments