Želiv 2013 vašima očima

Želiv 2013 vašima očima

Terka z Chlumu (9 let)

Dne 11. července jsme odjeli autobusem na setkání Mariánské mládeže v Želivě. Jak jsme tam přijeli, hned jsme si vybalili a měli volno do půl osmé. To nás svolali a všichni jsme se sešli v sále a začali jsme se seznamovat. Nejdříve jsme utvořili kruhy a následně se začali poznávat. Poté byla večeře a večerní modlitba. Druhý den nás navštívil biskup Jan Vokál. Přednášel o svém životě. Následně pokračovala přesnážka Pátera Lubomíra. Po skončení přednášek jsme měli volno. Jako zakončení pobytu biskupa Vokála po mši, kterou vedl, jsme se s ním vyfotili. Pak následovala křížová cesta, která byla dlouhá tři kilometry. Třetí den nás navštívili manželé Imlaufovi a povídali o lásce a vztazích. Nejdříve měli přednážku jenom rodiče, pak kluci a následně holky. Naobědvali jsme se a začal program. Byla možnost výběru mezi prohlídkou areálu zadarmo nebo mezi workshopy. Např. tam byli práce s rukama ,, rukodělky”, fotbal, duchovní promluva s Lubomírem a v neposlední řadě další přednážka manželů Imlaufových. Tentokrát o sexu až po svatbě. Pak byla mše, kde děti vstupovaly do vyšších ročníků než byly. Po mši jsme zažili zábavný večer. Slovenský pár nás tam učil společenské tance. Poslední den už jsme jenom napsali, co si myslíme o celé akci a rozloučili se se všema. Byly to nezapomenutelné čtyři dny a všichni jsme si to tam náramně užili!

Fotky naleznete na naší facebookovské stránce.

Comments

comments