Slet SMM v Želivě

Slet SMM se uskutečnil ve dnech 11. – 14. července 2013 na krásném poutním místě – v prostorách kláštera Želiv, kde působí premonstráti.

S některými z Vás jsme se viděli osobně, protože jste se Sletu zúčastnili, ostatním bychom chtěli alespoň tímto příspěvkem přiblížit atmosféru Sletu ☺
Ve čtvrtek 11. 7. kolem 11. hodiny dorazili do Želiva organizátoři, kteří spolu se svými pomocníky připravovali průběh setkání. Hemžilo se to lidmi, informacemi, krabicemi, které obsahovaly všechno to, co kdy a kde bylo zapotřebí ☺ Vylepovaly se ukazatele – cedulky s nápisy „sál“, „jídelna“, „kaple“… připravoval se sál České nebe, kaple, chystaly se stoly a židle do jídelny, kde jsme snídali a večeřeli…
A kolem 16.00 hod to už začalo naostro: přicházeli první účastníci Sletu… Putování do nebe není jednoduché… teda aspoň i Pán Ježíš nám říká, že do nebe vede cesta úzká a klikatá… Podobně tomu bylo i v Želivě. Než účastník přišel k registraci, musel vyjít s báglem na zádech a se spacákem v ruce dost schodů, aby přišel k Českému nebi.
Proč České nebe? Ti, kdo se Sletu účastnili už to vědí. A pro ty z Vás, kteří tam nebyli, Vám to povíme… České nebe je sál, kde jsme se setkávali, a konal se hlavní program. České nebe proto, že strop velké místnosti tvoří jeden velký obraz, na kterém je znázorněno nebe – je tam Pán, Panna Maria a jsou tam čeští světci po obou stranách. Člověk si tedy nepřipadal jako v nebi, ale dokonce tam i byl ☺

Účastníci se po registraci, kde byl P. Ľubomír a s. Margita, odebrali s klíčem od pokoje do svého příbytku. Čekal na ně velmi pěkný pokoj, samozřejmě s vysokými stropy, jak se na pořádný klášter sluší a patří.

Kolem 18. hodiny jsme se setkali v jídelně a mohli povečeřet z vlastních zásob…
V 19.30 jsme se sešli v sále, kde se Slet zahájil… Terezka a Adélka, členky SMM z Brna, nás po dobu Sletu provázely svým slovem, humorem a předáváním aktuálních informací – byly to naše „moderátorky“. P. Ľubomír, s. Romana a místní administrátor opatství řekli několik slov na úvod setkání a přivítali účastníky Sletu. Byl vzpomenut i význam motta setkání: „Blahoslavená, která jsi uvěřila!“
Poté jsme se přesunuli do kostela, který byl v blízkosti budovy, kde jsme byli ubytováni a kde byl sál a vůbec všechno dění ☺
V kostele se od 21.00 do 22.00 hod konala adorace. Byla vystavena Nejsvětější svátost v monstranci. Chvíle ztišení se obohacovaly zpěvem, prosbami, děkováním a klaněním se. Vedle oltáře, kde byla vystavena Nejsv. svátost bylo velké srdce. Každý, kdo řekl prosbu, si mohl vzít malou zapálenou svíčku a dát ji na připravené místo, které vytvářelo obrys srdce. Bylo to působivé a symbolické. Prosby a díky jsme dávali do Ježíšova srdce ☺
Po desáté večer adorace pokračovala do půlnoci v menší kapli, která byla v budově s Českým nebem…

Druhý den, v pátek 12.7., začala den ranní modlitbou s. Romana. Protože byl pátek, byla modlitba zaměřena na Božské srdce. Každý dostal malé červené srdce, na které mohl napsat, za co by chtěl Pánu Ježíši děkovat, o co Ho prosit, co Mu dát. Postupně pak účastníci Sletu lepili srdíčka na připravené velké srdce.
Během dopoledne nám řekl jáhen Janko Jakubovič, člen SMM na Slovensku, své svědectví. Myslíme, že bylo velmi obohacující. Podělil se s námi o zkušenosti ze života, kdy se odevzdal Panně Marii a ta ho ochránila před nebezpečím, které na něj čekalo během jízdy autem.
Je krásné, že si Pán vybírá a povolává na svou žeň i ze členů mariánské mládeže.
Dopoledne bylo zaplněno i přednáškou o Panně Marii. Připravil si ji pro nás O. biskup Jan Vokál, biskup Královehradecké diecéze. Po přednášce byl prostor pro zodpovězení dotazů, které se mezitím nastřádaly v krabičce na dotazy.
O. biskup Vokál pak celebroval mši sv. spolu s P. Ľubomírem.
V odpoledních hodinách nás pak svým programem obohatily sestry vincentky, které přijely ze Slovenska ☺
Na začátku svého příspěvku s. Veronika Hanáková přečetla jmenovací dekret od provinciální představené s. vincentek – s. Damiány Pagáčové – ve kterém stálo, že s. Romana Dvořáková je jmenována moderátorkou pro SMM v ČR.
S. Veronika pak pokračovala tím, že nám přes projektor pustila DVD o „druzích chudoby“. Mohli jsme vidět svědectví několika lidí, kteří byli závislí na různých věcech, např. alkoholu, počítačových hrách, apod. Jeden z nich se „zamotal“ do magie a spirituální oblasti. Potom s. Veronika podala krátký komentář k dokumentu, který jsme viděli.
Po ní následovalo svědectví s. Renáty, která nám vyprávěla o konkrétních zázracích, které se staly v životě lidí na přímluvu Panny Marie Zázračné Medaile. Měla sebou i Pannu Marii ve „dřevěné krabici“, tzv. „kapli Pany Marie“. Na Slovensku vzniklo Sdružení Zázračné medaile, kdy se lidé schází v rodinách a modlí se k Panně Marii. Toto společenství posiluje a vyprošuje rodinám mnoho milostí.

Navečer jsme se pak venku společně pomodlili sv. růženec. Tomáš Maro, předseda ZMM na Slovensku, se s námi podělil o zkušenosti života ZMM na Slovensku formou prezentace.

Po večeři jsme se vydali do přírody a modlili jsme se křížovou cestu. Při každém zastavení křížové cesty měl někdo z mladých určitý symbol, který představoval nebo byl spojený s významem zastavení (např. voda v misce, pouta, panenka, rouška, papírové kapky, hřebíky, kladivo, kámen, holínka, apod.). Počasí nám přálo, tak to byla prima pouť.☺
Křížová cesta byla zakončena před kostelem, kde nám P. Ľubomír dal požehnání.
Kdo chtěl, mohl se účastnit i učení se erko-tanců. „Učitelem“ byl Tomáš Maro.

Sobota začala ranní modlitbou, kterou vedla s. Margita. Spolu se sestřičkou jsme zašli do Mariiny zahrady a viděli jsme, že je v ní spoustu různých a od sebe odlišných květů. Každý z nich měl své místo, svou vůni… Těmi květy jsme byli my samy.

Po snídani mezi nás zavítali milí hosté: manželé Imlaufovy. Měli připravené přednášky pro jednotlivé skupiny – pro rodiče, pak pro kluky a pak pro holky. Holky měly o přednášky takový zájem, že bylo potřeba pozměnit i program ☺. Během přednášek si sestřičky Milada, Jana Pavla a Veronika hráli s dětmi. Kluci se pustili do fotbalu…
Kdo měl zájem, mohl si prohlédnout opatství… průvodcem byl místní premonstrát bratr Metoděj.
Odpoledne bylo možné vybrat si některý z workshopů – dělání náramků z bavlnek, výroba pozdravů, biblické tance nebo fotbal ☺
Navečer pak byla mše sv., při které vstoupilo do čekatelství 7 mladých za čekatele a 10 za členy SMM. Během mše sv. jsme si všichni obnovili zasvěcení Panně Marii.
Po večeři pak byla prezentace o SMM v ČR.
Pak nastala chvíle plná překvapení… Účastníci Sletu ze Slovenska (+ jeden z Ukrajiny a jeden z USA žijící už 5 let na Slovensku) nám zahráli divadlo o bl.Ciare Luce Badano. Divadlo sklidilo opravdu velký potlesk. Myslíme, že každého z nás oslovily postoje Ciary a její pohled na smrt. Děkujeme za její svědectví…

A už tu máme poslední den Sletu – neděli… Ranní modlitbu, která nás uvedla do vesmíru s opravdovými hvězdami, vedla s. Milada. Zapálenou svíci, která představovala Ježíšovu lásku, jsme si předávali jeden druhému v kruhu. Bylo to opravdu symbolické.

Po snídani následovalo zhodnocení Sletu. S. Romana se spolu s účastníky zamýšlela nad tím, co nám Slet dal, jak změnila moje účast na Sletu mé srdce, můj život, zda odcházím s nějakým předsevzetím, …? Pak jsme měli prostor napsat na připravené papíry „zpětnou vazbu“, která poslouží ke zkvalitnění dalších setkání.
Společně jsme se pomodlili desátek růžence a zazpívali povzdech „Bez hříchu počatá…“
A protože byl už téměř konec – děkovalo se těm, kteří se nějak podíleli na přípravě Sletu ☺
Velký dík patřil i „kuchařům“, manželům Joskovým, kteří se starali o naše žaludky o snídaních a večeřích.

V dopoledních hodinách jsme se připojili k místním farníkům a při mši sv. jsme Pánovi děkovali za všechna dobrodiní, které nám v uplynulých dnech prokázal. Deo gracias!!!

Věříme, že Slet nám pomohl přiblížit se k sobě navzájem, vytvořit nová přátelství, více se poznat, a zároveň více poznat Pannu Marii a uvědomit si krásu toho, že Jí smíme patřit!

Děkujeme Ti, Pane, za všechno, čím jsi nás obohatil, a prosíme na přímluvu Panny Marie Zázračné medaile o potřebné milosti do dalších dnů…

sestra Romana

Comments

comments