Mezinárodní bulletin (červen 2012)

Mezinárodní bulletin (červen 2012)

Obsah

SAMOFINANCOVANIE V ZMM

Kampaň samofinancovania medzinárodných aktivít ZMM odštartovala a boli prejdené prvé kilometre, a predsa sme si vedomí faktu, že musíme prejsť ešte oveľa väčšiu vzdialenosť.

Vieme, že mnoho krajín vyvíja špecifické aktivity pre túto kampaň. Takou je aj kampaň v Španielsku, kde vyrábajú a predávajú rôzne predmety s logom ZMM. V Brazílii sa bývalí členovia ZMM zídu v novembri 2012 a dohodnú sa na konkrétnych akciách ohľadom tohto projektu. V Portugalsku sú členovia zapojení do evanjelizačného procesu, v ktorom používajú misionársky ruženec a tieto ružence predávajú.

V ďalších číslach bulletinu budeme predstavovať ďalšie aktivity a nápady, ktoré používajú skupiny v rôznych krajinách. Zatiaľ všetkým ďakujeme za ich účasť na tomto projekte, a tiež za modlitby, aby sme mohli pokračovať zjednotení v rozličných úsiliach.

Comments

comments