Mezinárodní bulletin (červen 2012)

Mezinárodní bulletin (červen 2012)

Give something of yourself as did Mary!

Obsah

ÚVOD…

Drahí priatelia Združenia mariánskej mládeže,

Nech je s Vami Kristov pokoj!

Obyčajne sa na tomto mieste nachádza zamyslenie, ale tentoraz sa chcem s Vami podeliť o moje osobné svedectvo. Som veľmi rád, že môžem s Vami zdieľať v tomto bulletine moju osobnú skúsenosť člena medzinárodného tímu ZMM. Začnem vďakou Bohu, medzinárodnému tímu, členom vincentskej rodiny a hlavne každému jednému mladému vincetínovi… nech Vám Pán, na príhovor požehnanej Panny, udelí mnohé požehnania! Mám úžasnú možnosť byť členom Združenia už od roku 1998. Inými slovami, členom ZMM som už polovicu svojho života. Cítim sa byť zakorenený v Združení niečím nevysvetliteľným. Veď ako možno vysvetliť lásku…

Byť medzinárodným dobrovoľníkom je tajomstvo. V skutočnosti sa dalo dokopy veľa faktorov, ktoré umožnili niečomu takému uskutočniť sa. Tajomstvo, avšak, je Boh, ktorý sa zjavil v Synovi. Áno, bol to Boh, ktorý bol pôvodcom tohto všetkého, ale pridal by som sem i nasledujúce: láska k Združeniu, sebazápor, dynamika dávania-prijímania, ktorá je výsledkom tejto skúsenosti, a ktorá nie je iba ďalšou dobrovoľníckou skúsenosťou, ale je misiou.

Počas posledných troch rokov som žil spoločne s ostatnými členmi medzinárodného sekretariátu ZMM v Madride (Španielsko). Tu som zdieľal svoj život a skúsenosti s ostatnými členmi, ktorí rovnako ako ja študovali a pracovali na sekretariáte. Zapájali sme sa do rôznych služieb počnúc upratovaním domu po zastupovanie sekretariátu na rôznych podujatiach. Každý člen mal špecifickú úlohu. Ja som bol zodpovedný za komunikáciu s krajinami hovoriacimi po portugalsky. Zároveň som bol zodpovedný za pomoc skupinám vo formácii prekladaním dokumentov zo španielčiny do portugalčiny. Taktiež som bol správcom webových stránok a mal som teda na starosti tvorbu a editovanie textov, fotografií, videí, atď. Tým, že som žil v Španielsku, mohol som sa zúčastňovať života a aktivít ZMM a rôznych apoštolských aktivít pre chudobných.

Služba v medzinárodnom sekretariáte ma utvrdila v tom, že ZMM je ako združenie zjednotené. Náš medzinárodný rozmer a naša jednota v združení je posilnená novými technológiami a rozličnými medzinárodnými stretnutiami. Radosť, nadšenie a zainteresovanosť mladých mužov a žien je veľmi podobná vo všetkých skupinách na celom svete… čo sa mení je situácia, v ktorej sa títo mladí ľudia nachádzajú.

Čas nezastavíme, a tak sa moje pôsobenie v medzinárodnom sekretariáte na konci leta skončí. Keď si spätne spomínam na čas, ktorý som tu strávil, zisťujem, že som tu prežil veľa dobrých dní. Boli i dni malých búrok, počas ktorých dážď zúrodnil pôdu, semená zakorenili a prinesli úrodu. So sebou si vezmem úžasné skúsenosti, ktoré som tu nabral, priateľstvá, ktoré mi Boh umožnil nadviazať, spomienky na ľudí a miesta, kde som mohol zdieľať svoj život ako kresťan. Doma v Brazílii budem pokračovať v živote člena vincentskej rodiny a budem pôsobiť ako poradca ZMM pre moju krajinu.

Tých, čo sú hanblivejší, chcem ubezpečiť, že služba nie je žiadnym tajomstvom. Strach opadne, keď sa začnete s problémami vysporiadavať priamo. Oddajte sa úplne Božej starostlivosti a budete rozumieť, o čom hovorím! Uvedomujem si, že povedať to je jednoduchšie, ale… kto povedal, že je život ľahký? Nepotrebujeme žiaden iný príklad ako Ježiša, ktorý splnil misiu zverenú jeho Otcom. Verím, že každý mladý človek musí objaviť Boží plán v modlitbe. Keď si tento plán uvedomíme, objavíme spôsoby ako slúžiť ostatným mladým ľuďom a chudobným.

V Španielsku som mal možnosť aktívne pôsobiť v troch skupinách ZMM a považujem to za obohacujúcu skúsenosť. Jednoducho, chcem sa poďakovať všetkým Vám za požehnania a modlitby, ktoré ste mi venovali. Prosím Vás o odpustenie za moje chyby a zároveň Vás prosím o ďalšie modlitby a uisťujem Vás o svojich modlitbách za Vás. Chcem Vás povzbudiť k účasti na stretnutí v Belo Horizonte a neskôr v Rio de Janeiro, ktoré sa bude konať v júli 2013.

Uvidíme sa tam!

Cleber Oliveria
Medzinárodný dobrovoľník ZMM

Comments

comments