Mezinárodní bulletin (červen 2012)

Mezinárodní bulletin (červen 2012)

Obsah

MEDZINÁRODNÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT

  • Generálny direktor schválil nasledujúce menovania: María Jeannete Martínez Morales (Predseda, Chile), Petra Hrib (Predseda, Slovinsko), Tomáš Maro, (Predseda, Slovensko), Shirley Klump (Predseda, USA), sestra Sabina Guastadisegni, DC (Poradca, Taliansko), sestra María Josefa Pascual Zabalegui, DC (Poradca, Bolívia), otec Salvatore Fari, CM (Poradca, Taliansko).
  • Výbor a Medzinárodný sekretariát vyjadrujú svoje úprimné uznanie a vďaku Cleberovi Oliveirovi (Brazília), ktorý končí toto leto trojročnú činnosť dobrovoľníka v Združení ako prekladateľ do portugalčiny a správca webových stránok a Jorgemu Salazarovi (Nikaragua) za jeho službu prekladateľa pre španielsky hovoriace krajiny, ktorý sa z rodinných dôvodov vracia naspäť domov v júli. Nech ich Boh hojne požehnáva!
  • 12. mája sa Bienvenu a Cleber zúčastnili posledného stretnutia misijného formačného kurzu v Španielsku, počas ktorého bola vysluhovaná Eucharistická sviatosť, v ktorej priebehu bol Cleber Oliveria vyslaný do vincentskej misie v Mozambiku (Afrika).
  • 26. mája sa členovia sekretariátu zúčastnili stretnutia mladých, ktoré organizovalo ZMM Madrid.
  • 3. júna sa konalo virtuálne stretnutie Medzinárodného výboru zamerané na život Združenia na medzinárodnej úrovni: európske zhromaždenie, noví dobrovoľníci pre sekretariát, kampaň samofinancovania. Stále Vás žiadame o vaše modlitby, aby naše rozhodnutia mohli prispievať k ďalšiemu rozvoju ZMM.
  • Od 15. júna do 15. augusta sa uskutoční siedme stretnutie latinsko amerických misií v Ekvádore. Je to príležitosť pre členov ZMM na obnovenie misionárskeho rozmeru ich života. Prosíme o Vaše modlitby za toto stretnutie a spopularizovanie misií, ktoré tu budú prebiehať. Dvaja členovia medzinárodného týmu, Argelys Vega a sestra Bernardita García, sa zúčastnia tohto stretnutia.
  • 18. júla 2012, Medzinárodný deň ZMM, Vás prosíme, aby ste si všimli správu predsedu, ktorá nám napomôže pri rozjímaní nad významom a zmyslom tohto dňa. V tom istom čase, ako bolo oznámené 8. decembra 2011, podá predseda správu k projektu samofinancovania.

www.secretariadojmv.org

Comments

comments