Mezinárodní bulletin (červen 2012)

Mezinárodní bulletin (červen 2012)

Obsah

SVEDECTVO: ZMM V ŠPANIELSKU – MOZAMBIK A BOLÍVIA

V Španielsku fungujú misionárske aktivity už 8 rokov. Počas tohto času sme sa zúčastňovali na “vysielaní” na misie niekoľkých našich členov. Španielsko má 2 stále komunity, ktoré sa zapájajú do činností v Mozambiku a Bolívii.

Mozambik: ľudia v mestách Nacala a Nacuxa hovoria jazykom Macúa, hoci úradným jazykom je portugalčina. Prítomní misionári sa venujú rôznym pastoračným aktivitám:

Vzdelávanie: programy na výučbu čítania a písania, koordinácia už prebiehajúcej formácie učiteľov vo vincentských školách, koordinácia ostatných aktivít, ktorých účelom je zjednotená formácia.

Sociálne akcie: návštevy a práca s obeťami domáceho násilia a väzňami.

Evanjelizácia a asistencia vo farnosti: práca s mladými a spolupráca na rôznych programoch v rámci farnosti.

Bolívia: Funguje tu komunita v Cochabamabe, kde jednotlivci pracujú v rámci vidieckych oblastí mimo mesta.

Koordinujú sociálnu prácu lokálnej Cirkvi a prispievajú k formácii ľudí. Vo farnosti San Pedro sa pokračuje vo viacerých projektoch: v centre San Pedro je to program zaoberajúci sa výživou detí, v centre Sigamos program pre telesne postihnutých, služba vo väzniciach, program sociálnej pomoci a podpora žien, fungujú tu taktiež zdravotné centrá, kde sa starajú o ľudí a Združenie Sacabeña poskytuje starostlivosť o ľudí s postihnutím.

Evanjelizácia: komunita napomáha rôznym skupinám v procese ich formácie. Toto zahŕňa katechézy tak v dedinských, ako aj v mestských oblastiach, spoluprácu mladých dobrovoľníkov a zúčastňovanie sa na pravidelných stretnutiach Farského pastorálneho výboru.

Vincentská rodina: pomáhajú a sú členmi tímu vincentskej rodiny, národného výboru ZMM a zúčastňujú sa stretnutí skupiny ZMM v Sacabe, atď.

ZMM Španielsko

Comments

comments