Recent Articles

BRNO - LESNÁ

BRNO – LESNÁ

Ohlédnutí za sv. Mikulášem, vánoční besídkou a Tříkrálovou sbírkou. Díky Pane, že smíme být Tvými nástroji a rozdávat druhým radost 🙂

Read Article →
SMM V BRNĚ-LESNÁ ŽIJE!

SMM V BRNĚ-LESNÁ ŽIJE!

SMM v Brně-Lesná žije 🙂 Jak takové setkání SMM vypadá: Setkání začíná každý pátek v 17.00 hod. Pomodlí se desátek sv. růžence a řeknou si něco…

Read Article →
Do Tříkrálové sbírky se zapojily i děvčata z Misijního mariánského klubka Vyskytná

Do Tříkrálové sbírky se zapojily i děvčata z Misijního mariánského klubka Vyskytná

Tříkrálová sbírka 2017 ve Vyskytné, Branišově a Sedlištích Ve Vyskytné, v Branišově a Sedlištích vyšlo i přes velký mráz celkem 5 skupinek tříkrálových koledníků navštívit s…

Read Article →

More Articles