Jaký půst se líbí Bohu?

Jaký půst se líbí Bohu?

„Proč se postíme, a nevšímáš si toho? Pokořujeme se, a nebereš to na vědomí.“ (Iz 58,3) Takhle volal izraelský lid, který velmi důkladně zachovával předepsaný…

Read Article →